Samværspolitik

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings samværspolitik

PLS samværspolitik henholder sig til vedtægternes §16 og §17 og indeholder følgende afsnit:

  • Opførsel i PLS
  • Mangfoldighed
  • Fester / Sociale arrangementer
  • Tillidsvalgte
  • Behandling af personsager i PLS

Opførsel i PLS

Som PLS’ere har vi en forventning til hinanden om, at vi gensidigt opfører os ordentligt overfor hinanden. Det vil sige, at man taler ordentligt, man bryder ikke andres grænser og man er med til at sikre at alle er trygge og har det godt, i de interaktioner og sociale sammenhænge man har på kryds og tværs af organisationen. Til PLS’ nationale arrangementer kan man altid kontakte en ædruvagt, hvis man føler sig utryg eller på anden måde har brug for assistance. 

I PLS, anser vi grænseoverskridende adfærd som værende defineret af individets oplevelse af situationen. En hvilken som helst oplevelse af grænseoverskridende adfærd skal tages alvorligt og behandles af personsagsudvalget, hvis individet ønsker det.

Grænseoverskridende adfærd tolereres ikke, ej heller i eksterne fora, og vil blive sanktioneret ved brud.

(Grænseoverskridende adfærd kan være, men er ikke begrænset til: Intime situationer, mobning, bagtalelse, diskrimination, en handling der opleves som grænseoverskridende, situationer hvor der ikke er givet positivt samtykke, fra den person der er blevet udsat for den grænseoverskridende adfærd.)

 

Mangfoldighed

I PLS er er der plads til alle, også minoriteter. INGEN skal opleve diskriminerende adfærd af nogen art til PLS-arrangementer.

Vi forsøger så vidt muligt at se individet, uden forudgående forståelser, så vi kan agere uden at være dømmende i vores omgang med andre. Vi anerkender, at vi alle har noget med hjemmefra - det skal vi være klar over, så vi ikke overskrider andres grænser, men i stedet giver plads til alle.

PLS giver ikke plads til nogen former for diskriminerende adfærd.

Fester / sociale arrangementer

Det er forbudt at medbringe egen alkohol til PLS’ nationale arrangementer. PLS’ vil gøre sit bedste for at der er drikkevarer til rådighed der falder i alles smag.

Der er altid ædruvagter til stede på PLS’ nationale arrangementer, som man kan henvende sig til, hvis man har problemer, føler sig utryg, har det dårligt eller har brug for anden hjælp.

Ædruvagterne vil blive nævnt og peget ud ved arrangementernes start, ligeledes vil deres kontaktoplysninger på den ene eller anden måde være tilgængelige. 

Vi har alle et ansvar for at sikre at alle har det godt, men ædruvagter har et særligt ansvar for at hjælpe den enkelte, med at vurdere om alkoholindtaget har taget overhånd.

PLS sørger for, at der er til nationale arrangementer, tages kosthensyn til de med behov herfor.

Tillidsvalgte

Som tillidsvalgte har man et særligt ansvar. Dette ansvar er gensidigt, lever man ikke op til sit tillidshverv eller opfører sig grænseoverskridende, må man forvente at blive sanktioneret med tanke på at man er tillidsvalgt.

Som tillidsvalgte har man en pligt til at være opmærksom på det ulige magtforhold der er imellem de tillidsvalgte og øvrige PLS-medlemmer/andre. Derfor er det essentielt, at tillidsvalgte går forrest, og opfører sig efter samværspolitikken.

Som tillidsvalgt, har man en særlig forpligtigelse til at få alle til at føle sig godt tilpas og sikre at alle føler sig som en del af fællesskabet.

Behandling af personsager i PLS

Beskrivelsen af behandling af personsager findes i ”PLS personsagsbehandlings forretningsgangen”. 

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback