OK18 info - konflikt fra 4. april

PLS modtager i øjeblikket mange spørgsmål i forbindelse med overenskomstforhandlingerne (OK18).

PLS arbejder i øjeblikket på højtryk med at finde svar på alle de spørgsmål, som rammer de pædagogstuderende ved en mulig konflikt i foråret. Vi har endnu ikke alle svar, men opdaterer løbende denne side. Hvis du vil vide mere om baggrunden for konflikten, kan du læse mere her.

logo

Der er stadig ikke konflikt!

Konfliken er varslet både fra fagforebundenes og arbejdsgivernes side, men der kan stadig nå at blive forhandlet en løsning. En konflikt kan tidligst begynde den 4. april 2018.

HVIS konflikten bliver en realitet rammes både pædagogstuderende på studiet, da underviserne strejker/lockoutes og studerende i praktik. Herunder kan du se, hvordan en konflikt kan påvirke dig, alt efter hvilken del af dit studie du er på.

Er du medlem af PLS, så kan vi hjælpe dig, Uanset hvor på dit studie du er.
Vi har sat ekstra ressourcer af til telefonisk rådgivning og vejledning. Som medlem af PLS er du meget velkommen til at kontakte os på 3546 5880 (åbningstider: mandag, tirsdag og torsdag fra 10.00 til 15.00) eller på mail   

Information fra de pædagogiske fagforeninger
Hvis konflikten rammer, kan studerende i lønnet praktik også kontakte deres lokale tillidsrepræsentanter eller lokalafdelingen for den organisation, der organiserer pædagogerne på deres praktiksted.

BUPL
Find BUPLs lokalafdelinger her

Socialpædagogerne (SL)
Find SLs lokalafdelinger her 
Se hvilke institutioner der er udtaget til strejke på det kommunale område her
Se hvilke institutioner der er udtaget til strejke på dregionale område her

LFS (pædagoger i Københavns kommune)
Find LFS her

Lockout

Alle almene skoler og dagtilbud er omfattet af lockout - hvis du er i tvivl om din institution er omfattet, så spørg din leder. Kontakt PLS for at høre nærmere om hvordan du skal forholde dig i forbindelse med lockout. Specialinstitutioner og specialskoler er ikke omfattet af lockout - du kan læse mere hos BUPL 

På det socialpædagogiske område er meget få områder ramt af lockout, læs mere her 

Få svar på dine spørgsmål

Jeg er i lønnet praktik

Hvorfor må vi ikke strejke?
– Fordi pædagogstuderende ikke er omfattet af hovedaftalen med Arbejdstagerne repræsenteret ved de pædagogiske fagforbund, henholdsvis BUPL, SL og LFS og Kommunernes Landsforening (KL) - repræsenterende arbejdsgiverne.

Bliver jeg trukket i løn?
– Da du ikke må deltage i arbejdsstandsninger altså en strejke eller en lockout, kan du derfor heller ikke blive trukket i løn. Du vil med andre ord modtage din løn, på trods af at dine kolleger strejker eller er lockoutet.

Skal jeg møde på arbejde hver morgen under strejken/lock-out?
– Du skal møde op, medmindre der er lukket. Det aftales lokalt hvad der forventes. Ring til PLS eller den lokale fagforening, hvis du er i tvivl

Jeg skal på barsel midt i konflikten, kan jeg det..... ?
– Ja. 

Jeg er sygemeldt, hvad sker der hvis der bliver konflikt?
– Som udgangspunkt sker der ikke noget. Men er du indkaldt til en sygesamtale på praktiksted eller jobcenter, skal du undersøge om det stadig afholdes.

Hvad er reglerne omkring ferie for pædagogstuderende under strejke/lock-out?
– Da du ikke er omfattet af en arbejdsstandsning (lockout eller strejke) som følge af konflikt, kan du godt holde din ferie som planlagt.

Er private institutioner omfattet af konflikten?
– Hvis der er konflikt på dit praktiksted, vil du blive informeret og høre om det på arbejdspladsen, vi forsøger at få informationerne ud til alle vores medlemmer via hjemmesiden og Facebook.

SOM MEDLEM AF PLS KAN DU ALTID FÅ VEJLEDNING, HVIS DU LØBER IND I PROBLEMER...

Jeg er i 1. Praktik

 Hvad gør man hvis pædagogerne på institutionen strejker?
– Da du ikke er ansat i institutionen, anbefaler vi, at du følger praktikvejlederen og i samarbejde med dit uddannelsessted finder ud af hvordan du kan opfylde dit kompetencemål.

SOM MEDLEM AF PLS KAN DU ALTID FÅ VEJLEDNING, HVIS DU LØBER IND I PROBLEMER...

Jeg er i 4. Praktik

Hvad gør man hvis pædagogerne på institutionen strejker?
– Såfremt praktikstedet som du skal i 4. praktik i, er lukket ned som følge af konflikt, vil du have svært ved at lave pædagogiske aktiviteter eller observationer.

Derfor skal jer som bliver berørt lave aftaler i samarbejde med jeres uddannelsessted, som tager højde for konflikten.

Vi arbejder på at få så meget info som muligt ud til vores medlemmer, og afventer derfor også svar fra Professionshøjskolerne ift. fx bachelor og 4. praktik. 

SOM MEDLEM AF PLS KAN DU ALTID FÅ VEJLEDNING, HVIS DU LØBER IND I PROBLEMER...

Bachelor/Dimission

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan gå til eksamen?
– Det er for tidligt at spå om bachelor eksamen. Vi forventer at professionshøjskolerne informere yderligere om det, når en konflikt og tidpunktet for den nærmer sig. Det kan muligvis være at nogle får deres bevis lidt senere, men vi ved endnu ikke noget konkret om dette.

SOM MEDLEM AF PLS KAN DU ALTID FÅ VEJLEDNING, HVIS DU LØBER IND I PROBLEMER...

Jeg har fritidsjob i en institution

Hvis jeg er ansat som vikar for medhjælpere og pædagogerne strejker. Må jeg så gerne tage imod vikartimer?
– Vi anbefaler ikke at vores medlemmer tager konfliktramt arbejde, som vikar uden at være i kontakt med den lokale TR.

SOM MEDLEM AF PLS KAN DU ALTID FÅ VEJLEDNING, HVIS DU LØBER IND I PROBLEMER...

Undervisernes strejke

 Skal jeg møde op hver morgen?
– Vi afventer en udmelding fra de berørte professionshøjskoler. Som udgangspunkt er der mulighed for selvstudie og studiegruppearbejde

Hvorfor strejker mine undervisere?
– Underviserne på professionshøjskolerne er ansat i staten på AC overenskomster. Da konflikten både berører kommune, region og stat, vil der være strejker på alle disse områder. 

Professionshøjskolen København og UCSyd, er udtaget til strejke på de pædagogiske uddannelser tidligst 4. april. De resterende professionshøjskoler er lockoutet fra 10. april.

Kan jeg gå til eksamen når mine undervisere strejker eller er omfattet af lockout?
– Det vil ikke være muligt at gå til eksamen når underviserne enten strejker eller er lockoutede. Du vil derfor blive nød til at tage din eksamen på et senere tidspunkt. 

SOM MEDLEM AF PLS KAN DU ALTID FÅ VEJLEDNING, HVIS DU LØBER IND I PROBLEMER...

Hvorfor vil pædagogerne strejke?

Pædagogerne strejker fordi de vil have:

  • Generelle procentuelle lønstigninger, der forbedrer reallønnen for alle.
  • Midler til et ligeløns- og lavtlønsprojekt. Det skal blandt andet tilgodese pædagoger, der er den faggruppe med en mellemlang videregående uddannelse, som har den laveste løn.
  • Lønudviklingen i det offentlige skal følge den private lønudvikling (via en reguleringsordning).
  • Forbedret arbejdsmiljø.
  • Arbejdstid: Præcisering af, at pædagogernes arbejde forudsætter tid til planlægning, udvikling og evaluering.
  • Arbejdstidsregler for pædagoger i SFO/skolen skal sikre tid til det pædagogiske arbejde og understøtte samarbejdet med lærere og øvrige kolleger.

SOM MEDLEM AF PLS KAN DU ALTID FÅ VEJLEDNING, HVIS DU LØBER IND I PROBLEMER...

Er du ikke medlem af PLS?

Det er udelukkende medlemmer af PLS, som kan få vejledning om konflikt. 

Er du ikke medlem kan du melde dig ind her på siden.

Meld dig ind i PLS

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

ok18 info

Almindelige spørgsmål om OK18
Læs mere

BUPL' Konfliktvejledning
Følg konfliktens udvikling og få svar på dine spørgsmål her på siden.
Læs mere

Socialpædagogernes Konfliktvejledning
Her en vejledning, som svarer på en række af de spørgsmål, som typisk dukker op i forbindelse med konflikt.
Læs mere

LFS informerer om OK18
Materiale om opstilling af krav, medlemsmøde om overenskomsten, forhandlinger m.v.
Læs mere