Eksamen

eksamen PLS

De fleste går heldigvis igennem "eksamensmøllen" uden problemer, men enkelte føler sig under eller efter en prøve uretfærdigt behandlet. Derfor gennemgår vi her, hvad du som studerende kan gøre, hvis du føler dig urretfærdigt bedømt.

Det er altid en god idé at orientere dig i forvejen i din studieordning, hvor der står beskrevet, hvilke regler der gælder ved prøver. Du kan finde din studieordning på dit uddannelsessteds hjemmeside.

Hvis du søger gode råd til eksamen, vil vi anbefale dig denne hjemmeside eksamensteknik.dk

Grund til at klage?
Når du har været til en eksamen, og af én eller flere grunde ikke mener, at du er blevet korrekt bedømt, kan du indgive en klage. Inden du klager, skal du undersøge dine muligheder og gennemtænke hvilken konsekvens det kan få for dig, men også for din eventuelle gruppe eller måske ligefrem for dit studiehold.

Du kan klage over:

  • Prøvegrundlaget: Det vil sige, om prøvespørgsmålene og opgaverne er rimelige og i overensstemmelse med fagets indhold
  • Prøveforløbet: Det vil sige de omstændigheder eller forhold, som prøven er afholdt under.
  • Bedømmelsen: Det vil sige karakteren.

Sådan klager du
Du skal, senest 14 dage efter du har fået karakteren, sende en skriftlig og begrundet klage til uddannelseslederen. Uddannelseslederen vil herefter sende klagen videre til eksaminator og censor, der har bedømt din eksamen.

Eksaminator og censor har derefter 2 uger til at komme med en udtalelse. Som studerende har du derefter 1 uge til at give et svar på deres udtalelse.

Derefter afgør uddannelsesinsitutionen klagen. Afgørelsen kan gå på én af disse tre:

  • Der skal foretages en ny bedømmelse, det gælder dog ikke mundtlige prøver
  • Tilbyde en reeksamination
  • Afvise klagen.

Uddannelsesinsitutionen kan kun afvise klagen, hvis både eksaminator og censor er enige.

Mulighed for at anke
Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af din klage, kan du inden for 2 uger anke afgørelsen. Det gør du til uddannelsesstedet, som nedsætter et ankenævn. De træffer beslutning på baggrund af ovenstående udtalelser og kommentarer, samt på baggrund af din begrundede anke. Det er derfor vigtigt, at du beskriver anken godt.

Ankenævnet kan beslutte enten:

  • at beslutte en ny bedømmelse ved nye bedømmere
  • at tilbyde reeksamination ved andre bedømmere
  • at afvise anken.

Ankenævnet er sammensat af to censorer, som udpeges af censorformanden, to undervisere og en studerende, der udpeges af rektor. Ankenævnet kan sammensættes efter, der er indløbet en aktuel klage eller nedsættes permanent.

Der skal ligge en afgørelse senest 2 måneder efter ved vintereksamnier og 3 måneder efter ved sommereksaminer.

Det kan i øvrigt være fint at orientere sig i Eksamensbekendtgørelsen.

Som medlem af PLS er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for at få en snak om din uddannelse.

%MCEPASTEBIN%

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback