Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten er dit og dine kollegers talerør til blandt andet ledelsen og fagforeningen

Spørg ved praktikperiodens start tillidsrepræsentanten eller dine kolleger om, hvordan de opgør arbejdstiden og hvordan de tilrettelægger deres arbejdstid - på helt samme måde skal din arbejdstid som studerende opgøres og dit arbejde tilrettelægges.

Det er meget vigtigt, at du, som lønnet praktikant fra starten af praktikperioden får helt styr på de arbejdstidsregler, der gælder for dig og dit praktikforløb. Det er for at undgå at, man pludselig i praktikforløbet oplever problemer eller uenigheder i denne forbindelse.

Husk at notere hvilke tider du arbejder, så der ikke opstår uenigheder om hvor mange timer du har arbejdet.

Er du i tvivl?
Hvis der på nogen måde opstår tvivl om, hvordan din arbejdstid skal opgøres, eller hvordan arbejdet skal tilrettelægges for dig som studerende - bør du og praktikinstitutionen altid kontakte den lokale fagforening, der organiserer pædagogerne på institutionen. Du kan finde de relevante telefonnumre bagerst i bogen.

Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback