Pauser når du er i praktik

Det har altid været kutyme på daginstitutions-, skole- og klubområdet, at de ansatte har ret til betalte pauser på en lille halv time dagligt (29 minutter). I en sådan pause står den ansatte til rådighed og må ikke forlade arbejdsstedet. Derfor tæller pausen også med i arbejdstiden.

Hvis man holder frokost på 1/2 time eller mere, hvor man samtidig forlader sin arbejdsplads, skal denne pause ikke indgå i arbejdstiden som arbejde. Den frokost, som varer under 1/2 time, og hvor man kan blive tilkaldt, skal altså beregnes som almindelig arbejdstid.

At arbejde 6-7-8 timer i træk, kan være hårdt, særligt på daginstitutions-, skole- og klubområdet.

Hvis pauserne skal trækkes fra arbejdstiden, kræves følgende:

  • pausen skal være ”skemalagt”
  • pausen skal have en varighed på mindst 30 min.
  • den ansatte skal kunne forlade arbejdsstedet
  • den ansatte står ikke til rådighed i pausen.

Følg kulturen
Der er ikke i arbejdstidsaftalen taget stilling til, hvor mange pauser der skal gives i løbet af en dag. Det er derfor et spørgsmål, der må tages op i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdet. Som praktikant forventes du at følge den eksisterende pausekultur på arbejdspladsen

Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback