Opsigelse i praktikken

Da du som studerende i 2. og 3. praktikperiode indgår en arbejdsmæssig aftale og får løn, indebærer det også, at du på lige fod med de øvrige ansatte kan blive opsagt eller selv sige op.

En opsigelsessag bør altid tages alvorligt og behandles korrekt, og derfor er det meget vigtigt at spillereglerne overholdes. Det er vigtigt, hvis du har en fornemmelse af, at der er ”noget i gærde”, eller du bliver opsagt fra din praktik, at du tager kontakt til PLS og til uddannelsesinstitutionen.

En opsigelse skal altid være sagligt begrundet og begrundet i noget arbejdsmarkedsmæssigt. En studerende kan altså ikke blive opsagt i sin praktik, fordi der er en forventning om at læringsmålene for praktikperioden ikke kan opfyldes eller fordi den studerendes faglige niveau ikke er lige så højt som praktikinstitutionen havde forventet etc.

Hvis der opstår problemer af arbejdsmarkedsmæssig karakter fx samarbejdsproblemer som af en eller anden grund ikke kan blive løst, så vil opsigelsesbestemmelserne træde i kraft. Samarbejdsproblemer kan opstå, hvis man som ansat ikke overholder mødetider og aftaler, eller hvis der af andre grunde opstår en konflikt mellem den ansatte og ledelsen.

Opsigelsesvarsel
I opsigelsessager er der mange spilleregler der skal overholdes, ikke mindst opsigelsesbegrundelse og opsigelsesvarsel.

Som pædagogstuderende har man i de første tre måneders ansættelse et opsigelsesvarsel på 14 dage for begge parters vedkommende. Derefter har man 1 måneds opsigelse til udgangen af en måned. Det betyder at man f.eks. skal opsiges den sidste i måneden til fratrædelse med udgangen af den efterfølgende måned, og også her gælder det for begge parter.

Opsigelse, Hvad enten det er dig, der siger op, eller det er institutionen, der siger dig op, skal det altid ske skriftligt med dato for opsigelsen og underskrift på, at den er modtaget enten af dig eller af institutionen. Bemærk her at det man skriver under på, ikke er at man godkender selve opsigelsesbegrundelsen, blot at man har modtaget den. Så selvom man ikke anerkender opsigelsesbegrundelsen, kan man godt skrive under på, at man har modtaget brevet.

Hvis du er i tvivl kan du kontakte din tillidsrepræsentant, PLS eller den lokale fagforening, som du er tilknyttet.

 

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback