Portfolio

godt raad

I løbet af praktikken skal den studerende arbejde med portfoliometoden. Intentionen med denne metode er blandt andet at koble læring i praksis med læring på studiet.

Portfolioen skal sikre, at der løbende arbejdes med faglige refleksioner i praksis. Desuden skal det synliggøre selve læringsprocessen og fremstår dermed som dokumentation for læringsindholdet i praktikken.

Der skelnes mellem arbejdsportfolio og præsentationsportfolio.

Arbejdsportfolio
Arbejdsportfolioen laves undervejs i praktikken til dokumentation af og refleksion over arbejdet i praksis. Den bidrager til at synliggøre den studerendes læreproces.

Arbejdsportfolioen skal indeholde den studerendes arbejde med kompetence-, videns- og færdighedsmålene, redegørelse for egne handlinger og læreprocesser samt refleksioner over læring og udvikling af kompetencer. Arbejdsportfolioen danner grundlag for 2/3-samtalen.

Præsentationsportfolio
Præsentationsportfolioen udgør den studerendes grundlag for prøven og afleveres kort inden. Præsentationsportfolioen sammensættes af dele fra den studerendes arbejdsportfolio

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

Vælg stikord og læs artiklen nedenfor:

2/3-samtalen

Det er ved 2/3-samtalen, at praktikken evalueres, og der gøres status over, hvor langt den studer

Arbejdsfællesskab og institutionskultur

Når de studerende begynder i praktik, har de ikke nødvendigvis kendskab til arbejdet i jeres insti

Formalia - Hvad skal der være styr på?

KompetencemålDen studerende skal arbejde ud fra de kompetencemål, som ligger til grund for den a

Portfolio

I løbet af praktikken skal den studerende arbejde med portfoliometoden. Intentionen med denne met

Prøven

Praktikkerne afsluttes med en prøve. Efter 1. og 2. praktik deltager praktikvejlederen fra insti

Råd til god vejledningspraksis

Et godt læringsmiljø og dertilhørende vejledning er afhængig af flere faktorer. Nedenfor har v

Råd til praktikinstitutioner

Denne vejledning er udarbejdet af PLS - Pædagogstuderendes Landssammenslutning for at give svar p

Rettigheder

Vi har herunder listet nogle af de rettigheder, der gælder for pædagoger og pædagogstuderende o

Særlige vilkår for pædagogstuderende

Studerende har som ansatte (i de lønnede praktikker) samme overenskomstmæssige rettigheder som d

Vejledning

Den studerende har krav på vejledning i sin praktik jf. bekendtgørelsen. §9 Stk. 2.“Praktiks

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback