Råd til praktikinstitutioner

studerende i praktik

Denne vejledning er udarbejdet af PLS - Pædagogstuderendes Landssammenslutning for at give svar på nogle af de spørgsmål, I kan have, når I modtager studerende i praktik.

Vejledningen er tænkt som et input til praktikinstitutionen og som et opslagsværk, hvis I bliver i tvivl om noget.

Vi har udarbejdet en kortere version til de studerende, som kan hentes her

Den studerende er et bidrag til praksis
PLS mener, at studerende er en gevinst for jeres institution. De studerende kan bidrage med input om den nyeste teori, være med til at igangsætte pædagogiske forløb og stille kritiske og reflekterende spørgsmål til praksis. 

Tag godt imod den studerende

Som praktiksted har I et stort ansvar i uddannelsen af landets kommende pædagoger, og I har som kollegaer et fælles ansvar, når I modtager pædagogstuderende. I modtager en ny kollega og en kommende pædagog.

Det er i alles interesse at få dygtige og engagerede studerende i praktikkerne og i sidste ende ud som pædagoger og kollegaer.

Sæt jer ind i det studiemæssige
Når I er praktikinstitution, får I oplysninger fra den professionshøjskole, I modtager studerende fra, om hvornår der er studiedage, afleveringsfrister og eksamen.

Praktikvejlederen har ofte mulighed for at deltage i informationsmøder evt sammen med den studerende på professionshøjskolen. Møderne kan være med til at danne en god base for relationen mellem vejlede rog den studerende.

Et godt læringsmiljø starter med et godt arbejdsmiljø
I PLS ved vi, hvor meget det betyder for den studerende at blive taget godt imod og inkluderet i arbejdsfællesskabet. Så husk at alle ansatte - ikke kun praktikvejlederen - har et ansvar for de studerende - et ansvar for deres arbejdsmiljø og dermed deres læringsmiljø.

Tag rollen som uddannelsesinstitution alvorligt
En stor del af pædagoguddannelsen foregår ude på landets institutioner. Det er i samspil med praksis, at de studerende sætter sig selv i spil og danner deres faglighed og professionidentitet.

Derfor anbefaler PLS, at I på institutionen drøfter, hvad det betyder at få studerende, og hvordan I vil tage imod dem. At I aktivt tager stilling til, hvordan I understøtter den studerendes læring - og omvendt hvad I kan få ud af at have studerende.

Grundig introduktion
Giv den studerende en grundig introduktion til vagtskema, timesedler, afspadsering, kriseplaner, evt. medicinhåndtering m.m. for at imødegå misforståelser og understøtte den studerendes opstart og deltagelse i jeres arbejdsfællesskab.

Som praktikvejleder anbefaler vi, at du hurtigst muligt præsenterer den studerende for kollegaer, ledelse, tillidsrepræsentant (TR), arbejdsmiljørepræsentant (AMR) mv.

Vi anbefaler, at du sammen med den studerende tidligt rammesætter vejledningen. Se mere i afsnittet VEJLEDNING.

TR/AMR anbefales at holde et møde med den/de studerende, hvor de fortæller om deres roller. Medlemmer af PLS har medlemsrettigheder under både BUPL, SL og LFS. Institutionens TR er derfor også TR for studerende, der er medlem af PLS.

Udlever evt. personalehåndbog/personalepolitik og vis den studerende rundt på institutionen. 

Uddybende artikler og stikord

Nedenfor finde du artikler, der uddyber vigtige elementer fra praktikken. Du kan også via stikord finde frem til relevante artikler. 

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

Vælg stikord og læs artiklen nedenfor:

2/3-samtalen

Det er ved 2/3-samtalen, at praktikken evalueres, og der gøres status over, hvor langt den studer

Arbejdsfællesskab og institutionskultur

Når de studerende begynder i praktik, har de ikke nødvendigvis kendskab til arbejdet i jeres insti

Formalia - Hvad skal der være styr på?

KompetencemålDen studerende skal arbejde ud fra de kompetencemål, som ligger til grund for den a

Portfolio

I løbet af praktikken skal den studerende arbejde med portfoliometoden. Intentionen med denne met

Prøven

Praktikkerne afsluttes med en prøve. Efter 1. og 2. praktik deltager praktikvejlederen fra insti

Råd til god vejledningspraksis

Et godt læringsmiljø og dertilhørende vejledning er afhængig af flere faktorer. Nedenfor har v

Råd til praktikinstitutioner

Denne vejledning er udarbejdet af PLS - Pædagogstuderendes Landssammenslutning for at give svar p

Rettigheder

Vi har herunder listet nogle af de rettigheder, der gælder for pædagoger og pædagogstuderende o

Særlige vilkår for pædagogstuderende

Studerende har som ansatte (i de lønnede praktikker) samme overenskomstmæssige rettigheder som d

Vejledning

Den studerende har krav på vejledning i sin praktik jf. bekendtgørelsen. §9 Stk. 2.“Praktiks

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback