Sådan er praktikken skruet sammen

PLS praktik

Denne beskrivelse guider dig hurtigt igennem praktikkens forskellige faser og husker dig på, hvor du skal være ekstra opmærksom for at undgå fremtidige problemer. Vores erfaring er, at det ofte er de små forglemmelser, den lille tvivl eller den manglende dokumentation, der er med til at skabe grobund for en dårlig praktikoplevelse – og i sidste ende en manglende godkendelse.

Nedenstående retter sig primært mod de to lønnede praktikker.

Inden du starter i praktik

Du skal altid besøge praktikstedet inden du starter. På dit besøg vil du få mulighed for at se stedet og hilse på dine kolleger. Tal evt. med stedets TR-repræsentant og forhør dig om særlige forhold på stedet. Tal også gerne ferieplanlægning og vagtplaner og om deres forventninger til dig og omvendt.

Ansættelsesbrev

Du skal have et ansættelsesbrev, som senest skal være dig i hænde en måned efter praktikken er startet. Læs mere her

Mål for praktikken

Du skal i praktikken opfylde en række kompetencemål, som beskriver, hvad du skal have ud af praktikforløbet og hvad der forventes af dig.

Hvert kompetencemål har en overordnet målsætning og derudover en beskrivelse af vidensmål og færdighedsmål. Kompetencemålene er beskrevet i Bekendtgørelsen.

Første, anden og tredje praktikperiode afsluttes med en eksamen - der overordnet set kommer til at tage udgangspunkt i kompetencemålene. Læs mere her

Studerende – og lønmodtager

Som praktikant skal du forholde dig til at være studerende og lønmodtager på samme tid. Du vil tit opleve, at det kan være svært at være studerende og samtidig indgå i normeringen. Derfor er det vigtigt, at du selv er opsøgende og aktiv i forhold til at nå dine mål. Du skal reflektere over det du oplever i hverdagen og diskutere dine reflektioner med dine kolleger og din vejleder. Læs mere her

Vejledning

I bekendtgørelsen står der, at du under praktikken skal modtage vejledning i overensstemmelse med de godkendte læringsmål. Hvordan vejledningen skal tilrettelægges eller hvad omfanget skal være, er dog ikke fastlagt. Derfor kan det være en god ide, at du allerede ved praktikkens begyndelse selv tager initiativ til, at der lægges en plan for vejledningen og at denne plan bliver en del af dit skema, f.eks. 2 gange pr. uge. I den forbindelse er det af stor betydning at du har en dagsorden for mødet, og at der bliver taget referat. Læs mere her

2/3 samtale

Ca. 4 måneder inde i praktikforløbet skal praktikstedet afholde et møde, hvor vejleder, seminariets praktiklærer og du er til stede. Her skal vejleder fortælle om det forventes, at du vil kunne opfylde dine mål for praktikken. Hvis der er tvivl om kompetencemålene kan opfyldes , skal det på mødet drøftes hvad der skal gøres, for at du når målene. Her er vel at mærke tale om de mål, der allerede er opstillet i læringsmålene, og ikke nye mål for resten af praktikperioden. Læs mere her

Den endelige vurdering

De tre første praktikker på pædagoguddannelsen afsluttes med en eksamen. I første og anden praktik vil din vejleder fra uddannelsesstedet, og din vejleder fra praktikinstitutionen være til stede som eksaminator og censor. I tredje praktikperiode deltager der også en ekstern censor. Til eksamen skal du redegøre for hvordan du har arbejdet og opnået kompetencemålene. Praktikken er herefter enten bestået eller ikke bestået.

PLS' 1o gode råd til praktikken
Vi har samlet nogle gode råd til dig der skal starte i praktik. 

10 gode råd før praktikstart

PLS' vejledning til pædagogstudiet
Vi har samlet en masse gode råd i vores vejledning til pædagogstudiet, og vi anbefaler, at du tager et kig i den.

PLS' vejledning til pædagogstudiet

Er du medlem af PLS, så står vi klar til at hjælpe. Også hvis der opstår større problemer, der kalder på dybere rådgivning eller egentlig bisidning.

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback