• pls har styr på reglerne

  PLS har styr på reglerne. Og støtter dig i hverdagen...

 • studievejledning

  PLS har svar på dine spørgsmål og har altid gode råd i baghånden...

 • studievejledning

  PLS har svar på dine spørgsmål - og du kan altid få fat på os...

 • Rådgivning

  PLS vejleder både grupper og individuelt...

 • PLS er de pædagogstuderendes studieorganisation. Vi dækker hele landet...

Love og regler

Reglerne for pædagoguddannelsen er opdelt på flere niveauer. Vi gennemgår her de tre vigtigste.

Bekendtgørelse

I bekendtgørelsen er uddannelsen helt overordnet beskrevet. Det er her, der står hvordan semestrene er fordelt, hvornår og hvor længe man skal i praktik og det overordnede indhold af uddannelsen.

Bekendtgørelsen er vedtaget af Folketinget, og det er derfor kun politikerne som kan ændre på den.

Til dagligt er det ministeriet, som afgør om bekendtgørelsen er overholdt.

Du kan finde den nuværende bekendtgørelse her

Udover bekendtgørelsen for uddannelsen findes der også en eksamensbekendtgørelse. Her står det blandt andet beskrevet, hvordan man kan klage og en lang række andre regler for gennemførelse af eksamnier.

Du kan finde eksamensbekendtgørelsen for erhvervsrettede videregående uddannelser her

Studieordning

Studieordningen gælder for den enkelte professionshøjskole. Det betyder, at f.eks. studieordningen for pædagoguddannelsen på VIA er den samme, uanset hvilken afdeling man læser på.

I studieordningen specificeres reglerne for uddannelsen. Her fastlægges indholdet i uddannelsen og f.eks. eksamensformer mere konkret. Her beskriver uddannelsesstederne f.eks. om et givent undervisningsforløb skal afsluttes med en mundtlig eller skriftlig prøve, og hvor lang tid man har til den.

Det er også i studieordningen, at der står regler angående fremmøde og deltagelsespligt.

Generelt er det sådan, at det er i studieordningen, man finder svar på spørgsmål i relation til studietiden.

Du kan finde din studieordning på dit uddannelsessteds hjemmeside.

Den lokale studieordning

Ud over studieordningerne, der gælder for hele professionshøjskolen, laves der også lokale studieordninger, der kun gælder på det enkelte uddannelsessted. Disse indeholder specificering af de overordnede rammer.

Den lokale studieordning bør være tilgængelig på dit studies hjemmeside.

Som medlem af PLS er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for at få en snak om din uddannelse.

 

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback