Kort og godt om første praktik

1 praktik PLS

Vi får mange spørgsmål om første praktik. Og det er der god grund til. Det er den første af slagsen – og den er rent faktisk skruet anderledes sammen end de andre praktikker. 

PLS sagsbehandlerer har samlet de vigtigste informationer i dette komprimerede dokument. Kig på stikordene, og se om du bliver klogere. Har du stadig spørgsmål, så er du som medlem af PLS altid velkommen til at skrive eller ringe til os.

Rammerne

Hvornår er første praktik?
Professionshøjskolen fastlægger i studieordningen praktikkens nøjagtige placering.

Ingen løn?
Første praktik er en SU-finansieret praktik på uddannelsens 2. semester. Du modtager altså SU, mens du er i 1. praktik.

I første praktik kan den studerende modtage SU og dermed opnå alle rettigheder vedrørende tilskud, der relaterer sig til SU.

Ikke arbejdskraft - men alligevel en del af hverdagen
Den studerende i første praktikperiode indgår ikke i institutionens normering, og skal således ikke opfattes som en arbejdskraft, der indgår i vagtplanerne.

Den studerende har pligt til at deltage og indgå i den institutionelle kontekst, og er en ekstra hånd i dagligdagen. Den studerende deltager derfor i personalemøder og andre fælles møder, som en del af praktikken.

Arbejdstid

Studietid og mødetidspunkter
Studietiden for studerende i første praktik er 32 arbejdsdage med en gennemsnitlig arbejdstid på 6 timer pr. dag. Længende af dine arbejdsdage kan derfor varierer.

Mødetiden bestemmes af praktikpladsen under hensyn til den studerendes mulighed for at være studerende og muligheden for at gennemføre de fastlagte mål for praktikken.

Praktik i aftentimerne og weekenderne - samt lukkedage
Arbejdstid i aftentimerne og weekenderne udløser ikke ekstra afspadsering eller tillæg, da man som studerende ikke er ansat. Det betyder også, at hvis institutionen har lukkedage, så skal de timer ikke arbejdes ind.

Studiedage

Studiedage, hvor du ikke er på praktikstedet
I løbet af praktikperioden skal den studerende på 3 studiedage, som arrangeres af Professionshøjskolen. De studerende skal ikke indtjene timer til studiedagene, og skal ikke møde på praktikstedet på en studiedag.

Fravær, barsel og sygdom

Fremmøde og fravær
Under praktikken skal den studerende leve op til de krav til fremmøde, som Professionshøjskolen har præciseret i studieordningen. For meget fravær kan betyde, at man ikke kan gå til praktikprøven. De nærmere krav til indstilling til praktikprøven fremgår af Professionshøjskolens studieordning.

Sygdom og barns sygdom
Da praktikken ikke er lønnet, er der ikke mulighed for at holde de overenskomstbestemte omsorgsdage og barns sygedag. Det kan selvfølgelig ske, at den studerende selv bliver syg, og den studerende skal syge- og raskmelde sig til praktikstedet. Sygdom tæller som fravær.

Barsel
Barsel er muligt og følger de almindelige principper for barsel i SU-forløb. Barsel aftales med Professionshøjskolen.

Ingen ferie

Ferie
Ferie er som udgangspunkt ikke muligt i løbet af praktikken. Ferie skal lægges i de perioder hvor studieplanen tillader det.

Mål og prøver

Kompetencemål
Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet, skal praktikstedet efter møde med professionshøjskolen og den studerende udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for den pågældende periode.

Praktikprøve - bestået eller ikke bestået
Praktikprøven finder sted i afslutningen af praktikken, og vejlederne fra praktikken og professionshøjskolen står for bedømmelsen. Ved bestået prøve kan den studerende fortsætte på uddannelsen.

Hvis praktikprøven ikke bestås, vil professionshøjskolen indkalde til en samtale om det videre forløb. Her kan der være mulighed for at tage praktikken om, eller gå til praktikprøven igen. Professionshøjskolen kan også vejlede til at stoppe på uddannelsen.

Transport

Støtte til transport
Det er ikke muligt at få skattefradrag til befordring selvom der er lang transport til praktikstedet. Men der er to andre muligheder for at få billigere transport. Den ene er et ungdomskort til offentlig transport. Det andet er kilometerpenge for den strækning du rejser mellem 24 og 300 km per dag.

Læs mere om Ungdomskort

Arbejdsskader

Arbejdsskader - det er altid godt med en forsikring
Pædagogstuderende i praktik er omfattet af arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring, uanset om praktikken er lønnet eller ej. Man skal dog være opmærksom på, at en arbejdsskade altid vil blive behandlet individuelt. PLS anbefaler, at studerende tegner en fritids-/ulykkesforsikring under uddannelsen.

Er du medlem af PLS, så står vi klar til at hjælpe. Også hvis der opstår problemer, der kalder på dybere rådgivning.

 

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback