Ferie i praktikken

I PLS oplever vi mange misforståelser omkring, hvor meget ferie pædagogstuderende har ret til i deres lønnede praktikker. For at undgå misforståelser får du her reglerne.

Hvad siger loven
Når du er pædagogstuderende i lønnet praktik, er du ansat på institutionen og er derfor som lønmodtager underlagt ferieaftalen.

Ferieaftalen siger, at man har ret til at afholde seks ugers ferie om året fordelt med mindst tre uger i hovedferien (1. maj til 30. september) og de øvrige uger i den resterende del af ferieåret (1. oktober til 30. april). Dette gælder altså også for dig, der skal i praktik. Private institutioner kan dog have andre regler!

Ledelsen på praktikinstitutionen skal så vidt muligt sørge for, at alle får opfyldt deres ferieønsker – men da ledelsen også skal sørge for, at der er personale til at dække institutionens åbningstid, kan man ikke altid forvente man får præcist den ferieperiode, man ønsker sig.

Ledelsen skal tage hensyn til, at medarbejdere med børn skal have mulighed for at afholde ferie i børnenes skoleferie. Pædagogstuderendes ferie skal planlægges på lige vilkår med de øvrige ansatte.

Ferie i hovedferieperioden skal varsles med tre måneders varsel og ferie uden for hovedferien skal varsles med en måneds varsel. Ledelsen kan ikke pålægge medarbejdere at afholde ferie medmindre institutionen holder lukket fx i juleferien, optil påske eller tvungen lukket i sommerferien.

Seks ugers ferie!
Du har som pædagogstuderende altså ret til at afholde seks ugers ferie i din praktik – og det har du altså, også selv om du kun er i praktik i seks måneder.

Der er dog ikke et krav om, at du skal afholde alle seks ugers ferie i din praktik.

Du bør dog overveje, om det er hensigtsmæssigt at afholde al din ferie - for vælger du at afholde seks ugers ferie, er der seks uger, hvor du ikke har mulighed for at arbejde med dine lærings- og kompetencemål.

Hvem skal betale min ferie?
Fordi du som pædagogstuderende kun er ansat i seks måneder, har du ikke nået at optjene betalt ferie – du skal med andre ord selv betale for din ferie og bliver derfor trukket i løn for de dage du holder ferie.
Hvis du har et feriekort fra en tidligere ansættelse, fritidsjob eller anden praktik skal du indsende det til din kommune.

Ferielukket i sommerferien.
I PLS bliver vi ofte kontaktet af studerende, der er frustrerede over, at deres praktikinstitution har lukket op til 3 uger i sommerferien – og at de derfor kan se frem til at blive trukket i løn.

For at undgå at blive trukket i løn er der to ting, som du kan drøfte med din leder:

Forhøre dig om der i kommunen evt. er en nødinstitution i kommunen, hvor de børn eller brugere, der ikke holder ferie, bliver passet. Er der det, er det muligt, at du kan arbejde der i den periode, hvor din praktikinstitution har lukket. Det er i PLS ikke noget vi anbefaler, da der ikke er nogle uddannelsesperspektiver ved at flytte praktikplads til en nødinstitution i en kortere periode. Men vi har stor forståelse for, at det kan være en mulighed for at undgå at blive trukket i løn. Du har ikke krav på at komme til at arbejde i en nødinstitution, hvis dine egen institution holder ferielukket.

Du kan lave en aftale med ledelsen på praktikinstitutionen om, at du optjener ekstra timer i løbet af hele praktikken for at tjene ind til ferien – når ferien kommer, bruger du de optjente timer som afspadsering. Indgår du en sådan aftale, anbefaler vi, at du får den på skrift. Denne aftale er frivillig for begge parter; hvis du ikke er interesseret i at tjene timer op til ferie, er du altså ikke forpligtet til det. Din arbejdsgiver/ledelse er heller ikke forpligtet til at give dig ekstra timer. Det er som udgangspunkt ikke en metode, vi bifalder i PLS, da det i overenskomsten ikke er tilladt at planlægge overarbejde.

Har du feriekort og dermed råd til at betale for din egen ferie – er der ingen krav til, at du skal arbejde timer ind til ferie.

Tvungen ferie
Du kan komme ud for, at der er tvungen ferie i den institution, du er i praktik. Det er især aktuelt for dig, hvis du er i praktik i sommerhalvåret, hvor der er en del helligdage og i forbindelse med dem lukkedage i institutionerne.

Eksempelvis er fredagen efter Kristi Himmelfartsdag en lukkedag (tvungen feriedag) i mange daginstitutioner.

Man kan også risikere, at institutionen har lukket i hverdagene op til påske og de seneste par år er der flere og flere institutioner, der holder lukket op til tre uger i sommerferien.

Desværre er det sådan, at praktikinstitutionerne gerne må tvinge/ pålægge ansatte at skulle afholde ferie på bestemte tidspunkter. Har din institution ferielukket i tre uger i sommerferien og du er blevet pålagt at skulle afholde din ferie i de tre uger, har du ikke ret til at afholde yderligere ferie i hovedferieperioden.

Optjening af ferie og feriefridage
Du optjener ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31.december. Mens du er i praktik sidestilles du med det øvrige personale og optjener ferie, som hvis du var fuldtidsansat. Ferietimerne vil ved ansættelsens ophør blive overført til et feriekort, som du får tilsendt.

På feriekortet fremgår der dels hvor mange ferietimer du har optjent. Husk at du bliver beskattet af beløbet, og at beløbet indgår som en indtægt i forhold til SU og bliver modregnet hvis du modtager revalidering.

Du kan hæve beløbet på feriekort i det følgende ferieår. HUSK at du skal hæve pengene senest d. 15. maj i det næstfølgende år, idet pengene ellers overføres til feriefonden.

Når du stopper i praktikken får du med den sidste lønseddel udbetalt et beløb svarende til antallet af opsparede feriefridagstimer. Det er ikke et krav at du gemmer pengene til eventuel senere afholdelse af feriefridage.

Ferie og sygdom
Din ferie starter om morgenen på din 1. feriedag. Det betyder, at hvis du bliver syg samme morgen som din ferie starter, så kan du ringe og melde dig syg, og herved få suspenderet din ferie. Når du bliver rask, skal du starte på arbejde igen, og der skal planlægges en ny ferieperiode.

Gode råd

  • Afgør med dig selv inden du starter i praktikken, om du skal have ferie og hvornår det evt. skal være.
  • Gør lederen opmærksom på at du skal være en del af ferieplanlægningen. Skal du f.eks. til Roskilde Festival, er det en god ide at gøre din leder opmærksom på, at du ønsker ferie i de dage – allerede ved praktikkens start.
  • Undersøg om der er ferielukket i løbet af din praktikperiode.
  • Indgår du aftaler, så sørg for at få dem på skrift.

Er du medlem af PLS, så står vi klar til at hjælpe. Også hvis der opstår større problemer, der kalder på dybere rådgivning eller egentlig bisidning.

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback