FAQ

Timer, arbejdsplan, løn og tillæg
 • Jeg er i min tredje praktik, og jeg skal til tandlæge. Jeg kan desværre ikke få tid udenfor mit skema. Kan jeg få tjenestefri eller skal jeg bruge min afspadsering på det?

  Nej, du har ikke ret til fri med løn for at gå til tandlægen, og du skal bede om fri hos din leder eller skemaplanlægger.

 • Får jeg faretillæg som studerende? Alle mine kollegaer får et faretillæg på ca 5000kr om året. jeg er i 2.praktik på en institution med domsanbragte senhjerneskadet.

  Nej, der er ikke løntillæg til pædagogstuderende - udover kolonitillæg.

 • Må man arbejde som praktikant og vikar i samme institution på samme tid?

  Du må gerne have vikartimer på samme institution, som du er i praktik. Dog skal du være opmærksom på at få en klar afgræsning på, hvornår du er hvad. Det er nemlig ikke meningen, at du skal være vikar i dine timer som studerende. Du skal derfor ansættes og aflønnes som vikar, i de timer hvor du vikariere.

 • Har jeg ret til afspadsering i 1. praktik?

  I den første praktik er du ikke ansat i institutionen. Det betyder, at du ikke er aflønnet, ikke indgår i normeringen og således ikke opfattes som en arbejdskraft, der skal indgå i vagtplanerne. Man kan sige, at den studerende kun har pligt til at deltage og indgå i den institutionelle kontekst og er en ekstra hånd i dagligdagen.

  Derfor: Da du ikke er ansat i institutionen, optjener du heller ikke afspadsering, hvis du deltager i møder, der ligger uden for arbejdstiden. Din arbejdstid opgøres time for time og skal i 7ugerspraktikkerne samlet give 32 arbejdsdage á 6 timer.

 • Skal jeg deltage i personalemøder og pædagogiske dage?

  Meningen med at du er i praktik er, at du skal lære om institutionens daglige rutiner og deltage i de pædagogiske diskussioner. Derfor bør du - på lige fod med det øvrige ansatte personale - deltage i praktikinstitutionens personalemøder og pædagogiske dage. Disse møder er en del af din arbejdstid og skal derfor være planlagte.

  Sørg for at få udarbejdet en aftale om, hvorvidt du skal deltage i disse møder og dage. Det er en god idé at skrive det ind i dit praktikdokument og i uddannelsesaftalen på besøget forud for praktikperiodens start.

 • Hvor meget får man i løn i 2. og 3. praktik?

  2. og 3. praktik er lønnede, og lønnen tilpasses hvert semester.

  Her kan du finde den præcise løn, du skal have i din praktik.

 • Må jeg gerne have alenevagter i de lønnede praktikker?

  I 2. og 3. praktikperiode må du godt blive sat til at varetage opgaver alene (alenevagter), men da du er i et uddannelsesforløb, bør det klart være undtagelsen - og det må være en forudsætning, at der er andre faste medarbejdere tilstede på institutionen, som hurtigt vil kunne tilkaldes.

  Du er altid i din gode ret til at give udtryk for, hvis du ikke føler dig tryg ved at være alene på en vagt.

 • Skal jeg have alle lukkevagter?

  Nej. Du indgår på lige fod med dine kollegaer og åbne-/lukkevagter, weekendvagter osv. skal fordeles lige. Det betyder, at du skal have nogenlunde lige så mange lukkevagter, som dine kollegaer. Dit skema skal generelt ligne det øvrige personales.

  Hvis du er medlem af PLS og synes, dine vagter er urimeligt fordelt, så kan vi hjælpe med at kigge vagtplanerne igennem.

 • Jeg har ekstra timer på mit praktiksted - hvordan aflønnes det?

  Hvis du har ekstra timer på praktikstedet, skal du på forhånd have aftalt med praktikinstitutionen, om disse timer skal afspadseres eller udbetales som løn.

  Hvis du skal have de ekstra timer udbetalt, skal du have løn som en nyuddannet pædagog. Dette skal altid være aftalt med arbejdsgiver inden dit mer- eller overarbejde.

  Men hvis du ved afslutningen af din praktik har for mange timer, skal de udbetales og aflønnes som en nyuddannet pædagog.

 • Får jeg tillæg for weekend- og aftenarbejde?

  Nej. Studerende har ikke ret til tillæg i weekend- og aftentimerne.

  Men du kan have ret til et vis antal afspadseringstimer, alt efter hvilken overenskomst din arbejdsplads har. Du kan i vores vejledning om arbejdstidsregler og overenskomst læse, hvordan afspadseringsreglerne er, hvis du arbejder inden for normal- eller specialområdet.

  Arbejdstidsregler på BUPLs område

  Arbejdstidsregler på SLs område

 • Der står i mit ansættelsesbrev, at jeg får løn for 30 timer om ugen, men på institutionen siger de, jeg skal arbejde 32 1/2 time. Kan det passe?

  Du skal i løbet af din 2. og 3. praktikperiode optjene timer til 10 indkald/studiedage. 

  Tidligere var det således at man optjente de timer i løbet af hele praktikken, og det gav en gennemsnitligt ugenligt arbejdstid på 32,5 time. Regnestykket ser således ud: Praktikken er på 26 uger, du er ansat 30 timer om ugen (=780 timer), men du skal have 10 studiedage (svarende til 2 ugers arbejder á i alt 60 timer) - derfor har du kun 24 uger til at optjene 780 timer. 780 timer/24 uger = 32,5 timer pr. uge. 

  Som sagt, er det således timerne tidligere blev udregnet for praktikanter, og der er fortsat mange praktiksteder der gør det på den måde. Hvis dit praktiksted bruger denne metode, og du synes det er en fornuftig måde at gøre det på, er der ingen problemer med det.

  Er der noget du er i tvivl om i forhold til din arbejdstid og dine timer, kan du altid kontkate din tillidsrepræsentant (TR) fra BUPL, Socialpædagogerne eller LFS på praktikstedet.

 • Har jeg ret til afspadsering for weekend- og aftenarbejde, når institutionen ikke har en overenskomst?

  Hvis der ikke er nogen overenskomst, gælder ingen af de regler, der gælder i de pædagogiske overenskomster. Du er altså overladt til institutionens egne aftaler.

  Det er en af PLS' mærkesager at sikre, at der er overenskomst på alle de arbejdspladser, som modtager studerende.Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback