Forstå din PLS-regning

indbetalingskort

PLS' regninger styres af et automatisk system, der ikke altid er lige let at forstå for os mennesker. Derfor får PLS nu og da spørgsmål om skæve beløb, manglende betaling, dobbeltregninger og lignende. 

Nedenfor kan du læse om nogle af de mest almindelig spørgsmål vi får om vores kontingentopkrævninger.

PLS koster 99 kr. pr. måned i medlemskontingent

Der bliver opkrævet kvartalsvis – altså 297 kr. hver tredje måned

Regninger fra PLS sendes ud som fysiske girokort, med mindre du tilmelder dig en fast betalingsaftale hos Betalingsservice.

Betalingsservice
Hvis du ønsker at tilmelde dig Betalingsservice, så kan du gøre det her

Udmeldelse
Udmeldelse sker altid ved udgangen af det igangværende kvartal.

Min regning er på hverken 99 eller 297 kr.?

Den første regning du får fra PLS kan variere i beløbene, hvilket skyldes, at du bliver opkrævet kontingent fra den dag du oprettes som medlem.

Fx
Hvis du har meldt sig ind den 4. marts, så vil du få en regning på 386,10 kr:
89,10 kr. for den del af marts måned du har været medlem + 297 kr for det kommende kvartal (april, maj og juni).

På dit girkort kan du se den periode du betaler for. Her er det markeret med grøn.

girokort

Jeg har fået tilsendt et girokort, men jeg har tilmeldt mig betalingsservice…?

Hvis du har fået tilsendt et girokort, så skal du betale det.

At du har fået et girokort skyldes sikkert, at din Betalingsservice-aftale ikke var oprettet da regningen blev udsendt.

Jeg har betalt den samme regning to gange!

Du kan få tilbageført det du har betalt for meget eller du kan få beløbet modregnet.

Netbank
Du kan gå ind og afvise den ene betaling i din netbank, så bliver beløbet ført tilbage til din konto i løbet af 2-3 bankdage.

Betalingsservice
Du kan afvise en betaling gennem betalingsservice til og med den 7. i betalingsmåneden. Er den 7. en lørdag, søndag eller en helligdag, kan du afvise betalingen til og med hverdagen efter. Afviser du betalingen den 7. dag i betalingsmåneden efter kl. 16.00 bliver betalingen trukket, men beløbet bliver ført tilbage på din konto inden for 2-3 hverdage.

Du kan stadig afvise en betaling inden for tidsfristen, selvom den allerede er trukket fra din konto. Pengene bliver ført tilbage til din konto inden for 2-3 hverdage.

Modregning
Hvis du ikke afviser betalingen, kommer det du har betalt for meget til at stå som et tilgodehavende i PLS’ system, som så vil blive modregnet for den næst kommende regning.
Så hvis du fx har betalt 2 x 297 kr, vil du have 297 kr til gode, som så vil blive brugt til at betale for det næste kvartals medlemskontingent, og du vil så i realiteten først blive opkrævet efter 6 måneder (i stedet for de normale tre…)

Hvis jeg afviser en betaling, sletter jeg så min Betalingsservice-aftale?

Når du afviser en betaling, er det kun denne ene gang, regningen ikke bliver betalt. Det er altså ikke selve Betalingsservice-aftalen, du sletter, regningen bliver betalt som sædvanligt næste gang, beløbsmodtageren ønsker betaling.

 

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback