Peter Skaanning Andersen

maria fu 2016

Peter Skaanning Andersen
Faglig sekretær (Afgår 1/12/2020)
 
41653040

 
Hvem er jeg?
Mit navn er Peter. Jeg er 35 år, pædagogstuderende fra Campus Carlsberg og kommende far. Jeg har været studerende siden 2018 og har siddet i PLS nationalt lige så længe som jeg har siddet i PLS lokalt; jeg blev nemlig valgt til hovedbestyrelsen ved mit første møde. Grunden til at jeg meldte mig var især, at jeg fandt det mistænkeliggørende at de studerende skulle udfylde ugeplaner.

Hvorfor blev jeg aktiv i PLS?
Jeg har gennem PLS set, at man kan gøre en stor forskel, hvis man er villig til at arbejde for det, og det vil jeg gerne være en del af. Nok findes der stadig ugeplaner - det slag skal nok blive vundet. Jeg har tidligere arbejdet 12 år som post- og receptionsarbejder i et større forsikringsselskab, hvilket vakte min interesse for fagforeningsarbejdet. Jeg er særligt optaget af emnerne ’solidaritet’, ’klima’ og ’økonomi’, og som faglig sekretær arbejder jeg netop med områderne klima, økonomi samt at jeg er kursusansvarlig.

Jeg har altid set fagbevægelsen som det bærene element i et godt arbejdsmiljø, og jeg har lært at en god studieorganisation på samme vis er grundlaget for et godt studiemiljø. Gennem PLS har jeg lært hvordan man arbejder politisk; fra hvordan et møde i en lokalafdeling eller over facebook kan udmunde i både kaffeuddelinger og demonstrationer; til hvordan man i arbejdsgrupper ved hovedbestyrelsesmøder præciserer det politiske indhold af PLS, før det kommer til godkendelse hos vores medlemmer til årsmødet. Det er et enormt spændende arbejde.

Hvad brænder jeg for?
Jeg tror på at en stærk faglighed er det, som holder en profession i live. Det er det bedste værn mod de trusler, der nu engang kan være imod fagligheden, som vi aldrig må gå på kompromis med. Som kursusansvarlig ser jeg det som min ypperste opgave at hjælpe med at opkvalificere medlemmer af PLS, aktive såvel som øvrige.

Som noget helt nyt vil PLS tilføje en klimapolitik til sine politiske papirer, og her har jeg meldt mig som tovholder. Klima er super vigtigt for vores og ikke mindst vores børns fremtid. Så her kan vi i PLS ihvertfald forsøge på at gøres vores del for at reducere CO2-udslippet og påvirke samfundet i en grøn retning, så vi alle sammen kan have en klode også i morgen.

Som den økonomiansvarlige er det mit ansvar at holde et vågent øje med vores finanser og sørge for, at vores pengeforbrug og vores etiske retningslinjer følges ad.

 

Frikøbte Politikere

Forretningsudvalgets medlemmer

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback