Åbent brev til den nye Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

Kære Ane Halsboe-Jørgensen

Stort tillykke med udnævnelsen som Uddannelses- og forskningsminister. Det er med en enorm forventning, at vi i Pædagogstuderendes Landssammenslutning byder dig velkommen. Det fundament, regeringen er dannet på, vidner nemlig om en vilje til at skabe reelle ændringer inden for vores område - og det er enormt tiltrængt! Vi ser frem til at samarbejde med dig og til at dele vores viden om pædagoguddannelsen med dig.

Ud af normeringen
En af de ændringer, der er allermest behov for, er, at vi pædagogstuderende bliver taget ud af normeringen i praktikperioderne, så vi sikres mulighed for at fordybe os i studierne og ikke længere indgår i den lovfastsatte minimumsnormering.

Det var meget tæt på at blive ændret i 2004, men desværre blev der ikke dengang sat de penge til side, som den indgåede trepartsaftale krævede, og vi afventer stadig, at den indfries.

Afskaf de lønnede praktikker
Vi byder dig også velkommen med håbet om, at du vil være en nøgleperson i at sikre afskaffelsen af lønnede praktikker på Danmarks største uddannelse - gerne allerede inden næste folketingsvalg.

Evaluering af pædagoguddannelsen
Der er sket meget med pædagoguddannelsen siden 2004, men en ting har ikke ændret sig. Det er stadigvæk “vanskeligt at fastholde læringselementet i lønnet praktik, hvor de studerende indgår i den enkelte institutions normering” - som Undervisningsministeriet skrev i 2004 som begrundelse for at afskaffe de lønnede praktikker.

2014-reformen af pædagoguddannelsen skal evalueres i 2020, og det er der behov for. Vi regner med at have en tæt dialog, omkring hvilke konkrete ændringer, der skal til, men fuldstændig afgørende er, at:

  • grundfagligheden styrkes og antallet af konfrontationstimer, hvor studerende får nærværende undervisning og vejledning øges (i dag er gennemsnittet på under 10 timer om ugen på et fuldtidsstudie).
  • praktikkens placering ændres tilbage som på 2007-reformen
  • de pædagogstuderende skal tages ud af kommunens normeringer. Praktikken skal være SU finansieret.

Åben invitation
Vi vil derfor gerne invitere dig til et møde omkring pædagoguddannelsens aktuelle udfordringer: Vores kalender er åben.

Bedste hilsner på vegne af PLS’ hovedbestyrelse

Mia Rebecca Lund, Faglig sekretær i PLS , telefon: 41 39 37 46

Vi ser frem til at høre fra dig!

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback