Stemmeret til umyndiggjorte

valgumyndig

I Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) er vi glade for, at det nu ser ud til, at der er politisk vilje på Christiansborg til at få ændret Loven Om Værgemål, så en del af de danskere, der er umyndiggjorte, får mulighed for at stemme til folketingsvalget også.

I PLS arbejder vi ud fra en demokratiopfattelse, hvor hovedformålet er at give alle borgere lige muligheder for at deltage i demokratiet og samfundslivet. Demokratiet skal udbredes til alle dele af samfundet, og den enkelte borger skal sikres størst mulig indflydelse gennem hele livsforløbet.

I PLS mener vi, at det enkelte menneske altid bør ses som et unikt individ i en samfundsmæssig kontekst. Vi ser alle mennesker som ligeværdige med retten til at udvikle deres eget liv samt præge det samfund, de er en del af. Derfor mener vi selvfølgeligt også, at de borgere, der i dag er umyndiggjorte, bør have stemmeret.

I alle de arenaer vi har mulighed for, arbejder vi ud fra et ønske om, at alle mennesker skal have lige muligheder uanset etnicitet, køn, seksualitet, religion, handicap, kulturel eller social baggrund.
Politikernes vilje til at få ændret Loven Om Værgemål ser vi som et stort skridt i den rette retning, når Danmark skal overholde FN’s Handicapkonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som vi som nation har forpligtet os til.

Selvfølgelig har alle borgere ret til demokratiet og ret til at stemme til folketingsvalg. Uanset fysiske eller psykiske udfordringer!

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback