TEMA: 2 ting du kan gøre for seksuelle minoriteter

MadsAnandaLodahl

Jeg har arbejdet med normbrydende køn og seksualitet i 15 år, og i den tid er der sket meget. Det er ikke længere almindeligt i Danmark, at man åbent sviner homoseksuelle til, der er kommet meget større fokus på transkønnede, og meget tyder på, at LGBT-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede) springer ud tidligere.

Af Mads Ananda Lohdahl, foto: Fryd Frydendahl

Det er stadig svært

Desværre er der også meget, der ikke har ændret sig. Omfattende levevilkårsundersøgelser har de seneste 10-15 år entydigt vist, at LGBT-personer har det markant dårligere end resten af befolkningen. De holder deres seksualitet skjult i skoler og på arbejdspladser, er mere udsat for seksuelle overgreb, fysiske og psykiske lidelser, oplever diskrimination og vold og forsøger selvmord fire gange så ofte som andre. 6-9% af LGBT-personers selvmordforsøg bliver endda begået i alderen 4-12 år.

LGBT-trivsel er i høj grad et spørgsmål for den pædagogiske praksis, og når jeg er ude som konsulent, er det også mit indtryk, at der er en stor vilje blandt pædagoger og lærere til at støtte LGBT-børn og unge, men der er også en stor uvidenhed. Mange vil gerne hjælpe, men de er bange for at træde i spinaten. Usikkerheden fører ofte til berøringsangst og handlingsglammelse, og det prøver jeg så at afhjælpe.

Sådan kan du hjælpe

I min seneste bog, Upassende Opførsel, giver jeg i essayet, De Heteroseksuelles Skole, en grundig analyse af LGBT-personers situation i den danske folkeskole, og her kommer jeg med disse to tommelfingerregler til, hvordan man kan hjælpe.

1. Man skal udøve nultolerance overfor diskrimination

LGBT-børn og unge har ikke brug for at få at vide, at det er synd for dem, eller at de bare skal vente og holde ud, fordi det bliver bedre, når de er voksne. Pædagogers og læreres gode intentioner og snak om mangfoldighed og inklusion kan - hvis det ikke bliver fulgt op af praktisk støtte - være med til at reproducere skam og forstærke følelsen af at være udenfor og forkert. Derfor er der brug for, at voksne aktivt, entydigt og på eget initiativ siger fra overfor diskriminerende sprog og handlinger.

2. Man skal inkludere LGBT-temaer i børnenes hverdag

LGBT-børn og unge har ikke brug for at blive usynliggjort og ignoreret. De har brug for positiv repræsentation og praktiske ressourcer. LGBT-temaer skal være tilstede i hverdagen både socialt og fagligt. Det kan handle om seksualvejledning eller plakater og pjecer fra foreninger for LGBT-personer. Eller om, hvilke bøger, man læser, hvilke film, man ser, eller hvilke lege, man leger. Sørg for at have LGBT-temaer repræsenteret en gang om ugen på en positiv, afslappet og naturlig måde.

Det er let at huske: Der er et nej. Og et ja.

Gør man de to ting, har man som enkelt lærer eller pædagog magt til at skabe en reel og afgørende forandring for de børn og unge i ens varetægt, der afviger fra den heteroseksuelle norm.

Mads Ananda Lodahl er forfatter, foredragsholder og konsulent.
Find flere ressourcer på hans hjemmeside: www.almindelig.com

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback