9 anbefalinger til et løft af pædagoguddannelsen

campus carlsberg 56

I dag er følgegruppen på pædagoguddannelsen kommet med anbefalinger til en forbedret pædagoguddannelse på baggrund af Evalueringsinstituttet EVA’s evalueringer. Arbejdet i følgegruppen har stået på i en længere periode og der er nu kommet 9 anbefalinger til et her-og-nu løft af uddannelsen.

I Pædagogstuderendes Landssammenslutning har vi set frem til, at sløret blev løftet- vi er nemlig meget optaget af kvaliteten på landets største og vigtigste videregående uddannelse!

Der er helt klart positive tanker i anbefalingerne, men der er også steder hvor følgegruppen rammer helt forbi målet.

En af de positive ting der bliver anbefalet er længere forløb på 1. år. Pædagoguddannelsen har lige nu seks moduler af seks ugers varighed samt en øvelsespraktik på syv uger i grundfagligheden. Det betyder, at modulerne ofte bliver “undervisnings-tunge” i begyndelsen (3 uger) og derefter overgår til projektarbejde (3 uger). Derfor opleves uddannelsen fragmenteret, og for nogle uden sammenhæng.

Ved at det bliver lavet om til længere forløb giver det rum til, at de studerende kan fordybe sig i det de brænder for og har tid og mulighed for at reflektere. Det er der brug for som pædagogstuderende og der er der brug for som uddannet pædagog. Der er nemlig netop gennem refleksionen - både den individuelle og den med vores medstuderende og kollegaer- der udvikler os som mennesker og fagprofessionelle.

En af de ting vi stiller os mere uforstående overfor er indførelsen af mødepligt gennem hele det første år. Vi er generelt imod mødepligt på pædagoguddannelsen, da vi som studerende er voksne mennesker, der godt kan varetage at gå på en videregående uddannelse.

I PLS glæder vi os over at der er fokus på et løft af pædagoguddannelsen. Det forpligter både professionshøjskolerne og ministeriet på at implementere de nye tiltag og det sætter fokus på en styrket pædagoguddannelse. Dog er det altid sådan med tiltag, at de kræver de rette ressourcer for, at de skal blive til succeser frem for støvede papirer i skrivebordsskuffer.

I PLS ved vi, at der må og skal sættes flere ressourcer af til pædagoguddannelsen, hvis den reelt skal have det kvalitetsløft, der er tiltænkt og som der bliver talt om i flæng.

Vi glæder os til at følge med og vi glæder os til at blive inviteret endnu mere med i forløbet omkring pædagoguddannelsen. Én ting er sikkert, vi vil med i de udvalg der nedsættes af ministeriet, for vi er eksperterne på pædagoguddannelsen.

Herunder kan du se de 9 anbefalinger fra følgegruppen:

“Handleplan på kort sigt til en styrket pædagoguddannelse i Danmark”

 1. Synliggørelse af fuldtidsstudier (40 timer ugentligt) i studerendes uge-
  plan
 2. Øgede studiekompetencer gennem studiestartsundervisning og tilrette-
  læggelse af uddannelsen
 3. Ny tilrettelæggelse af grundfagligheden
 4. Kortlægning af omfanget af aflyste timer og erstatningstimer
 5. Tidligere udprøvning
 6. Mødepligt til planlagt undervisning i Grundfagligheden Studiestart august 2019
 7. Mere krævende prøver
 8. Skærpelse af bedømmelsesgrundlaget Opstart foråret 2018
 9. Udvikling af best practice for studiedagene Medio 2019

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback