Stem nej til OK18

stem nej til ok18 

Hele forløbet omkring OK18 har adskilt sig markant fra tidligere overenskomstperioder. Fagbevægelsen tog et skridt i den rigtige retning og formede en fælles pagt om solidaritet. Solidariteten holdt længe, og de pædagogstuderende stod skulder ved skulder med alle de offentligt ansatte hele vejen. Selv da andre vaklede stod de pædagogstuderende fast og krævede en løsning for alle.

Netop på grund af paroler som #EnLøsningForAlle i denne OK-periode, hvor der af både SL, af BUPL og af andre fagforeninger er blevet talt om retfærdig løn, har håbet været voksende hos os pædagogstuderende. Men vi begik den fejl i PLS at tro, at de pædagogstuderende også var en del af det fælles alle.

De krav som blev stillet af PLS til OK18 var både reelle og realistiske:

  • Vi satte krav om en løn, der er til at leve af. 
  • Vi satte krav om betalte studiedage.
  • Vi satte krav om partshøring (så PLS bliver orienteret ved fyring af studerende)
  • Vi satte krav om betalt ferie for studerende, der i deres praktik tvinges på ferie.
  • Vi satte krav om at overgå fra barselsorlov til KTO-aftalen, som giver de pædagogstuderende samme mulighed som deres pædagog-kollegaer ifm. med barsel (mulighed for at gå fra på barsel 8 uger før termin imod de nuværende 4 uger).
  • Vi satte krav om pension.

KL stillede ét krav om de pædagogstuderende. Et krav der målrettet gik efter dem der i forvejen har sværest ved at gennemføre en praktik: De satte krav om, at de pædagogstuderende der fik tildelt nedsat tid i 2. og 3. praktik tilsvarende skulle trækkes i løn.

Konklusionen:

Historien gentager sig selv og de pædagogstuderende må igen gå tomhændede hjem. Resultatet af forhandlingerne viste nemlig, at BUPL og SL endnu engang tog en beslutning om bevidst at “glemme” de pædagogstuderende. Endnu engang viste de en manglende vilje til at give noget mærkbart til den lavest lønnede del af deres medlemmer. Faktisk er ingen af de krav, vi i PLS stillede til forhandlingerne blevet imødekommet - og det på trods af at man har imødekommet elever og lærlinge på statens område. Elever og lærlinge på statens område kan nemlig se frem til en lønstigning på 20% ud over de generelle lønstigninger.

I PLS har vi fået generelle lønstigninger som det øvrige pædagogiske personale på 6,82% over 3 år. Derudover har vi som studerende fået en lønstigning på 0,35 % ligesom alle andre. Det betyder at den nuværende løn fra 3. praktik på ca. 11.000 kr. om måneden i 2021 bliver til ca. 11.800 kr. om måneden før skat.

Resultatet sikrer derfor på ingen måde den lønstigning, vi satte krav om til OK18.

Vores nuværende løn er på knap 82 kr i timen i vores 2. praktik. Det er en lav løn set i lyset af, at vi som studerende indgår i normeringen og regnes som lønarbejdere i landets dag- og døgninstitutioner.

Sådan stemmer du - læs mere her

Solidariteten skal være for alle, ellers er den ikke solidarisk:

De pædagogstuderende har oplevet på egen krop, at solidariteten er helt forsvundet, når der er tale om os pædagogstuderende. Vi er blevet forbigået i nu over et årti og vi har endnu ikke glemt, at vi tilbage i 2008 ikke engang fik den generelle lønstigning på 14,8%, som resten af det pædagogiske personale. Dengang troede vi i fagbevægelsen, at det blev enden på de lønnede praktikker, og at vi fremadrettet skulle i SU-finansierede praktikker som pædagogstuderende. Sådan blev det ikke. Lønnen blev ikke skiftet ud med SU, og vi stod tilbage uden den generelle lønstigning og med de samme lorteforhold, som vi har haft siden 1992. Vi kan altså blot endnu engang erkende, at vi er den medlemsgruppe der gang på gang bliver efterladt på perronen.

#GlemmerDuSåHuskerJeg #Forglemmigej

Har du råd til at tage en pædagoguddannelse? Er du rask nok?

Vi oplevede i år, at KL stillede et asocialt krav, der gik direkte efter en lille gruppe studerende. De gik efter de studerende der har fået tildelt nedsat tid i deres praktik, da de uden skam ønskede at trække dem tilsvarende i løn. Det er der heldigvis blevet sat en stopper for. Det er vi selvfølgelig glade for, men på den anden side, så manglede det bare at fagbevægelsen ikke acceptere rovdrift på de svageste på arbejdsmarkedet.

I forvejen oplever mange pædagogstuderende, at de går ned i indtægt, når de starter i praktik. Især de studerende der modtager forsørger eller handicaptillæg til deres SU, oplever at have færre penge mellem hænderne. I flere tilfælde betyder det, at mennesker tvinges ud af deres drømmestudie på pædagoguddannelsen, fordi de simpelthen ikke har råd til at være i sammenlagt et års lønnede praktik.

Du bestemmer når overenskomsten er til afstemning!

Som pædagogstuderende skal du i lønnet praktik, og du kommer derfor i løbet af din uddannelse til at være underlagt pædagogernes overenskomst.

Som medlem af PLS har du stemmeret og det er vigtigt, at du bruger den! Det drejer sig nemlig om dine arbejdsvilkår i praktikken og dine vilkår efter endt uddannelse. Du vil modtage stemmeseddel og vejledning fra enten BUPL eller Socialpædagogerne, en af de kommende dage.

Vi anbefaler dig at stemme nej:

Fagbevægelsen må tage ansvar og sikre ordentlige vilkår og en løn, der er til at leve af - også for pædagogstuderende. Desværre har det ikke været en prioritet til OK18, og derfor kan vi i PLS desværre heller ikke anbefale et ja til OK18. Vi anbefaler dig og vores andre ca. 9.000 medlemmer at stemme nej til overenskomsten, så vi sammen kan sikre acceptable vilkår for pædagogstuderende.

 

OK18: Sådan stemmer du

Som medlem af PLS har du et aktivt medlemskab hos enten BUPL eller Socialpædagogerne. Det er det aktive medlemskab der bestemmer inden for hvilket af de to områder du kan stemme.

Du kan kun stemme indenfor det forbund, hvor du har valgt aktivt medlemskab /pædagogisk interesseområde, da du tilmeldte dig PLS.

Afstemningen lukker 4. juni kl. 9.00 og resultatet opgøres kl. 12.00.

AKTIVT MEDLEMSKAB HOS SOCIALPÆDAGOGERNE
Afstemningen foregår digitalt. Du vil modtage et link via din e-boks, hvorfra du kan afgive din stemme. Socialpædagogerne forventer at udsende beskeden den 22. maj.

Læs mere på Socialpædagogernes hjemmeside 

AKTIVT MEDLEMSKAB I BUPL
I BUPL foregår det hele også digitalt. Du vil den 16. maj få tilsendt link til urafstemning på SMS eller mail. Har du ikke angivet mail eller telefonnummer, kan du stemme med nem-id ved at bruge linket her 

Læs mere på BUPL’s hjemmeside

Bedste hilsner,

Hovedbestyrelsen i PLS

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback