Q&A: Hyppige OK18-spørgsmål

Vi har nedenfor lavet en opsamling på nogle af hyppigst stillede spørgsmål forud for konflikten.

Hvornår kan en konflikt tidligst gå i gange?
Strejken kan tidligst gå i gang den 6. maj og en lockout kan blive en realitet den 12. maj.

Skal jeg strejke eller lockoutes i min praktik?
Nej. Konfliktvarslerne fra de pædagogiske forbund og fra arbejdsgiverne omfatter ikke pædagogstuderende i praktik

Skal jeg møde op på praktikstedet under en konflikt?
Ja. Da du er undtaget konfliktvarslet, betyder det som udgangspunkt, at du skal møde op eller forsøge på det. Du kan blive sendt hjem eller få tildelt opgaver i en opsamlingsinstitution. Er du i tvivl, om du bliver sat til at lave konflitramt arbejde eller opgaver, der ligger uden for din ansættelse, kan du kontakte PLS eller den lokale fagforeningskreds for pædagogerne på stedet.

Får jeg løn under en konflikt?
Ja, du får løn som sædvanlig.

Kan jeg få vejledning?
Muligvis ikke. Hvis den lokale leder ikke er i konflikt, kan du forespørge uddannelses- relevant sparring og vejledning fra lederen.

Vil det få indflydelse på min eksamen?
Muligvis. Hvis en konflikt, hvor underviseren er lockoutet, går ind over din prøvedato, vil det betyde, at du ikke kan gå til prøven på den planlagte dato, men vil få en ny prøvedato efter konflikten.

Hvad med mine mål for praktikken?
Du skal så vidt muligt stadig arbejde med dine videns- og færdighedsmål, samt dit kompetencemål. Du kan med fordel sørge for at nå så mange som muligt af dine aktiviteter i praktikken, inden en eventuel konflikt træder i kraft.

Kan jeg melde mig ind i PLS nu og få hjælp?
Ja, hvis du melder dig ind før konflikten, kan du får rådgivning og vejledning.
Du skal stadig opfylde kravet om en måneds anciennitet for personlig sagsbehandling ved fx klager og afskedigelse.

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

feedback
feedback