PLS vil have bedre vilkår i halvårspraktikerne

den danske model

Overenskomsten for de kommunalt og regionalt ansatte, herunder de lønnede praktikker, skal i starten af 2018 forhandles og forhandlingerne starter op nu.

PLS har som fagforening for de pædagogstuderende indgivet krav for de pædagogstuderende.

Vi vil have mere i løn! - er hovedbudskabet fra PLS og de pædagogstuderende.
Efter mange år uden de store resultater på især praktiklønnen, har vi i PLS en forhåbning om, at der i 2018 kommer forbedringer som kan mærkes for de studerende.

I PLS skød vi OK 18 i gang med kampagnen med de syltede agurker. Her sendte vi vi et glas syltede agurker ud til alle landets formænd for de pædagogiske fagforeningen under slogantent “syltet siden 1992”.  

Det gjorde vi, fordi vi oplever, at de pædagogstuderendes krav er blevet syltet, og at man ikke har behandlet dem på lige fod med andre krav.

Intentionen var at blive husket, når der hos de pædagogiske fagforeninger skulle udvælges krav til de pædagogiske overenskomster, som de studerende er en del af.

Ligeløn

Et stort tema i Forbundene for de uddannede pædagoger, SL og BUPL har været at få en ligelønsdagsorden på (forhandlings)bordet - Med henvisning til at pædagoger, som et traditionelt kvindedomineret fag, lønmæssigt ligger langt efter andre fag med samme uddannelseslængde. Det bakker PLS selvfølgelig op om, du kan læse mere om ligelønsprojektet her

Nu går overenskomstforhandlingerne ind i næste fase. I uge 50 udveksles der krav mellem fagforbundenes forhandlingsfællesskaber og arbejdsgiver (KL).

Overenskomstkravene er delt op i de generelle krav for alle fagforbundene i fællesskabet og i de specielle krav for fagforbundendene - herunder de studerende.

I PLS er vi er spændte på den næste fase og glæder os til, at det bliver vores tur til, at der skal forhandles om, at pædagogstuderende kan få bedre vilkår og mere i løn. PLS' krav til Kommunernes Landsforening går på mere i løn, betalte studiedage, bedre barselsvilkår og mulighed for pensionsopsparing.

"Selvom det kan virke meget teknisk med overenskomsten, så er det fantastisk vigtigt, at vi alle sammen husker at stemme ja eller nej til foråret”, siger Faglig sekretær i PLS Mia Rebecca Lund og tilføjer: “PLS har endnu ikke anbefalet de pædagogstuderende at stemme ja til en overenskomstaftale, men hvis der begynder at komme rigtige lønkroner på bordet, så kan det jo blive denne gang. “

Du bestemmer

Når forhandlingerne er færdige i foråret, skal der i de forskellige forbund stemmes ja eller nej til overenskomsten.

HUSK at du som medlem af PLS har stemmeret i forhold til overenskomsten hos enten SL eller BUPL.

Vi sender mere information om overenskomst ud i det nye år, og der vil også være nogle aktiviteter i samme forbindelse. Så hold øje med PLS på instagram @PLS_nyt og på twitter @plsnyt 

Du kan også synes godt om PLS på facebook, så du ikke går glip af nyheder om din uddannelse. Husk vores hashtags “forglemmigej #pls #ok18

Fakta om OK
Hvad er en overenskomst? En overenskomst er en aftale mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den forhandles oftest hvert tredje år - senest i 2015 og nu i 2018 på det pædagogiske område.

Vi forkorter overenskomsten OK efterfulgt af det årstal den forhandles. I år forhandler vi altså OK18.

Løn og vilkår for langt de fleste ansatte i Danmark og samtlige offentlige arbejdspladser forhandles gennem overenskomster mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

De pædagogstuderendes løn og ansættelsesvilkår i praktikkerne forhandles af PLS gennem de pædagogiske fagforbund: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) og Socialpædagogernes Landsforbund (SL) med Kommunernes Landsforening (KL). Pædagogstuderendes løn reguleres efter samme procentsatser som pædagogerne men qua den lave løn til de studerende, er lønudviklingen i kroner og øre tilsvarende lav. 

De generelle krav på fx det kommunale område forhandles i et forhandlingsfællesskab sammen andre fagforbund i det kommunale.

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer ca. 564.000 ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner. Forhandlingsfællesskabet forhandler med de kommunale og regionale arbejdsgivere om blandt andet generelle lønforhold, barsel, ferie, socialt kapitel samt medindflydelse og medbestemmelse.

Se mere om den danske model, overenskomster og forhandling af vilkår her.

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

feedback
feedback