Ligeløn på dagsordenen

Du har måske lagt mærke til, at ligeløn har været et tema i forbindelse med optakten til overenskomstforhandlingerne 2018 inden for det kommunale og regionale.

I forhandlingsfællesskabet er man blevet enige om at stille et lige- og lavtlønskrav til arbejdsgiverne i forbindelse med OK18.

Det nye lige- og lavlønsprojekt er især fokuseret omkring de traditionelt kvindedominerede fag som pædagogfaget. Bag tiltaget står de pædagogiske fagforbund BUPL og SL i samarbejde med FOA og Sundhedskartellet.

I PLS bakker vi selvfølgelig op om ligeløn og det stærke arbejde, der er lagt for at få det på dagsordenen. Særligt bakker vi op om SL og BUPL, som sammen vedholdende har påpeget den lønmæssige skævvridning, der er på det pædagogiske område.

Læs mere hos Socialpædagogerne eller hos BUPL.

Heruder ses oversigt over løn og og difference baseret på timeløn

ligelonPLS

Forkortelser:

  • BUPL: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
    - forbundet for pædagoger og klubfolk (Fagforening for uddannede pædagoger på skole, daginstitutioner, klubber etc.)
  • SL: Socialpædagogernes Landsforbund (fagforening for pædagoger og medhjælpere på special- og døgninstitutioner)
  • FOA: Fag og Arbejde (Fagforening for Sosu, pædagogmedhjælperer m.fl.)
  • Sundhedskartellet: Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for flere fagforbund og repræsenterer beskæftigede i sundheds- og socialsektoren fx Sygeplejerskerne, tandplejere, fysioterapeuter m.fl
  • Forhandlingsfællesskabet: Forhandlingsfællesskabet repræsenterer ca. 564.000 ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner. Forhandlingsfællesskabet forhandler med de kommunale og regionale arbejdsgivere om blandt andet generelle lønforhold, barsel, ferie, socialt kapitel samt medindflydelse og medbestemmelse.

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

feedback
feedback