“Hvis de fattige ikke har råd til brød, kan de da bare spise kage”

bekampfattigdom01

Sådan sagde den franske dronning Marie-Antoinette engang i 1700-hvidkål. Inspireret af Marie-Antoinette havde Bekæmp Fattigdom Nu den 4. september valgt at servere kage til de politikere, der skulle til budgetforhandlingsmøde i Københavns Kommune.

Bekæmp Fattigdom Nu er et netværk, der arrangere konferencer og demonstrationer, der skal give viden om fattigdom og ulighed. PLS hovedbestyrelse har valgt at støtte Bekæmp Fattigdom Nu med 2500 kr.

Flere fattige

Siden 2002 er antallet af personer under fattigdomsgrænsen steget fra 18.650 til 44.141 i 2015. I 2015 afskaffede den daværende regering fattigdomsgrænsen og har efterfølgende indført kontanthjælpsloft, 225 timers-reglen og integrationsydelsen - faktorer der på ingen måder har fået situationen til at blive bedre.

København er den kommune der sender færrest i fleksjob og holder massivt tilbage i tildelingen af førtidspensioner. Det betyder at mange syge og svage borgere fastholdes i meningsløse ressourceforløb, arbejdsprøvning eller sengepraktik.

Bekæmp Fattigdom Nu har derfor etableret en budgetvagt - der byder medlemmer af borgerrepræsentationen velkommen til budgetforhandlingsmøder med kage, argumenter og historier fra virkeligheden.

Glade for støtten

Hos Bekæmp Fattigdom Nu er de meget glade for den økonomiske støtte fra PLS, der blandt andet skal bruges i forbindelse med netværkets demonstration “De fattige åbner folketinget” den 3. oktober. 

Talsperson fra Bekæmp Fattigdom Nu Maria Jakobsen opfordrer pædagogstuderende til at bakke op om netværkets aktiviteter: “Kom til demonstrationen den 3. oktober og del og like netværkets opslag og aktiviteter på facebook”.

bekampfattigdom02

Den personlige fortælling

Derudover påpeger hun vigtigheden af den personlige fortælling. “Hvis du kan gå ud og fortælle, hvad du oplever i din hverdag - det kan fx være børn, der har for småt tøj på eller mangler varmt overtøj - så del dine oplevelser, fortæl hvad fattigdommen gør ved børnene, fordi børnene er de største tabere.” (OBS: Husk at du har tavshedspligt i praktikken, se note nederst på siden)

Den stigende fattigdom skaber store problemer for mange af de brugergrupper, vi som pædagogstuderende og kommende pædagoger arbejder med. Faglig sekretær i PLS Ditte Mundeling Samuelsen mener derfor, det er vigtigt, at vi støtter op om det gode initiativ, og de aktiviteter Bekæmp Fattigdom Nu står for. “Jeg er glad for, at hovedbestyrelsen har besluttet at støtte op om netværket”, siger hun og fortsætter, “det er vigtigt, at vi tager hånd om den voksende ulighed som den stigende fattigdom skaber. Vi kan ikke være tjent med, at der bliver skabt et skævt samfund, hvor skellet mellem rig og fattig bliver større og større. Det vigtigt, at vi siger fra nu, derfor vil jeg også opfordre til at PLS’ medlemmer kommer til demonstrationen den 3. oktober,” slutter Ditte Mundeling Samuelsen.

Læs mere om Bekæmp Fattigdom Nu på facebook

Se mere om demonstrationen “De fattige åbner folketinget” her

OBS: Du har tavshedspligt i forhold til dine praktikker. Det er derfor vigtigt at du ikke nævner personnavne, institutionens navn, eller konkrete situationer du har oplevet. Du kan derimod godt udtale dig i generelle vendinger.

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

PLS OK18 stem nej

feedback