Brugerbetaling på pædagoguddannelsen

UCC brugerbetaling PLS

PLS modtager lige nu en stor mængde henvendelser fra studerende der undrer sig over indførelsen af en betaling på 300 kroner per semester for adgang til en artikelbase (artikler.ucc.dk) på professionshøjskolen UCC.

‘Vi har rettet henvendelse til UCC og følger sagen tæt. I PLS mener vi at der er tale om brugerbetaling’, siger Maria Kallehauge Jessen, der er faglig sekretær i PLS.

Reglen er, at hvis der er brugerbetaling på studiet skal det ske på frivillig basis og de studerende skal orienteres om dette ved studiestart, så de har mulighed for at tage deres forholdsregler.

Når betalingsartikler lanceres med ord som ‘Fremover vil det være i Artikelbasen, du finder de tekster, du skal læse i forbindelse med din undervisning’, kan det skabe en opfattelse af at der ikke er valgfrihed i forhold til betalingen.

Det er problematisk at dele af UCC’s udmeldinger giver indtryk af, at den studerende ikke har noget valg, for det står den enkelte studerende frit for om man vil benytte sig af artikler.ucc.dk. UCC kan nemlig ikke forlange, at studerende køber adgang til artikler.ucc.dk.

Det lugter af pengemaskine

‘Follow the money’, er en sætning der er god at have i baghovedet når det kommer til UCC. Indtil videre er det uklart for PLS hvad indtægterne fra salg af databaseadgang til studerende skal bruges til. Den indtægt der kommer ud af salget er enorm. I et opslag fra en UCC-ansat på ‘Portalen’ der er en form for intranet for de studerende på UCC fremgår det, at UCC regner med at hver pædagogstuderende kommer til at betale 2100 kroner for databaseadgang i løbet af sin studietid. Regnes der med at UCC har 5.500 pædagogstuderende ender beløbet på 3.300.000 kroner om året, alene på pædagoguddannelsen. Dertil kommer indtægter fra de andre uddannelser. Det er høje beløb der er tale om.

På spørgsmålet om ‘’hvad beløbet går til, og hvordan det fremgår i budgetterne?’’ svarer Ann Saxo der er uddannelsesleder for pædagoguddannelsen: ‘’Udgifterne til Copydan (Tekst & Node, Billedkunst og AVU Medier) er indlejret i UCC Biblioteket’’. Hvad UCC og Ann Saxo mener med det er uklart, så vi har henvendt os igen og bedt om at få specificeret hvad de mener.

Vi har også spurgt hvem der modtager betalingen, og vi har fået at vide at: ‘’Indbetalingen sker til et dedikeret kontonummer under UCC Biblioteket’’.

For PLS er det vigtigt at finde ud af hvad pengene går til. Den primære årsag til at få overblik over UCC’s pengestrømme, er at de studerende skal vide hvad det er de i virkeligheden betaler for, og hvor et eventuelt overskud ender. En anden årsag er, at der ikke er nogen garanti for at priserne ikke stiger.

Brugerbetalingen er en forringelse der tidligere er blevet indført på læreruddannelsen, og nu hvor den bliver udvidet til pædagoguddannelsen er det oplagt at forestille sig, at indtægterne skal bruges til at dække et hul i budgettet efter fusion mellem UCC og Metropol. Derudover er det underligt, at et øget antal brugere af artikler.ucc.dk ikke fører til en bedre aftale for de studerende.

To mulige (og dårlige) scenarier

Som det ser ud nu arbejder vi med to mulige scenarier: Det ene scenarie er, at UCC bruger de studerende som en pengemaskine der skal skabe ‘’vækst’’ og ‘’indtægtsmuligheder’’ for UCC, der blandt andet har dette som sin målsætning og også nedsætter arbejdsgrupper med dette sigte. Den anden og lige så skræmmende mulighed er, at UCC ikke kan eller vil sikre en aftale hvor de studerende kan få databaseadgang uden ekstra omkostninger. Derudover kan man forestille sig, at en stor del af indtægterne fra databaseadgang vil blive kanaliseret tilbage til UCC, hvis UCC’s forskere og undervisere vælger at bruge deres egne tekster.

‘Det lugter af pengemaskine og det lugter af, at formålet ikke er at sikre studerende adgang til relevante tekster, men derimod at sikre en indtægtsmulighed til at dække en økonomisk presset pædagoguddannelse og et økonomisk presset UCC’, siger Maria Kallehauge Jessen, faglig sekretær i PLS.

‘Når UCC’s ledelse vælger at indføre betalingsfunktioner på pædagoguddannelsen, så skubber de ansvaret for en underfinansieret uddannelse over på os studerende. Lad os slå det fast en gang for alle: Det er aldrig de studerendes ansvar hvis deres uddannelse er underfinansieret. Det er et ledelsesmæssigt og politisk ansvar. Hvis de pædagogstuderende skulle stå for finansieringen af vores egen uddannelse, så skulle vi have en tilsvarende lederlønning’, siger Daniel Rask, der er aktiv i PLS på Campus Carlsberg og går på 3. semester.

Stormøde og mulighed for at tage kampen op mod brugerbetaling
Den 31. august er der stormøde for alle studerende på Campus Carlsberg. På stormødet vil der blive fulgt op på de igangværende forhandlinger med ledelsen.

Her vil der også være mulighed for at tage kampen op mod brugerbetalingen, og finde sammen med andre studerende om en koordineret indsats. Skal artikler.ucc.dk boykottes? Er det muligt at dele filer på en anden måde end via UCC? Kan andre studiesteder skabe bedre adgang til tekster uden brugerbetaling?

De studerende vandt tidligere på året en kæmpe sejr som en konsekvens af deres blokade af UCC’s ledelse. Efter 19 dage underskrev de studerende en aftale med ledelsen, som imødekom alle krav, sikrede et studiepolitisk lokale og en samarbejdsaftale mellem ledelsen og PLS. Siden blokaden ophørte har repræsentanter for de studerende holdt møder med ledelsen og en mæglergruppe og forhandlet om hvordan kravene konkret skal opfyldes.

Vi mødes i auditorium 3 ved kantinen (lokale K1.04). Stormødet foregår fra klokken 11.30-12.30.

For mere information kontakt:
Maria Kallehauge Jessen, faglig sekretær i PLS, telefon: 41653053, mail:
Klaus Berdiin Jensen, kommunikationsmedarbejder i PLS, telefon: 30341996, mail:

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

PLS OK18 stem nej

feedback