Praktikstart og eksamenstips

raadgiver ods

Vi nærmer os hastigt både praktikstart og afslutning på praktikken. PLS' sagsbehandler har her samlet tip og tricks til begge dele.

Prøver: Nu er det snart tid til praktikprøverne

De tre første praktikker på pædagoguddannelsen (2014) afsluttes med en prøve. Efter første og anden praktik vil din vejleder fra uddannelsesstedet, og din vejleder fra praktikinstitutionen være til stede som eksaminator og censor. Efter tredje praktikperiode deltager der også en ekstern censor. Til prøven skal du redegøre for, hvordan du har arbejdet og opnået kompetencemålene.
Du har ret til at have fri til prøven, men hvis du ønsker fri hele dagen, skal du aftale det med din leder, da dagen tæller som en arbejdsdag.

På baggrund af prøven vurderes praktikken “bestået” eller “ikke bestået”:

  • Bestået: Praktikken er godkendt, og du kan fortsætte på næste studieforløb.
  • Ikke bestået: Hvis du ikke består prøven, skal der holdes et handleplansmøde mellem dig og din underviser. Der kan det ved særlige forhold tilbydes én gang, at praktikken gås om.

Gode råd til praktikstart

Den 1. juni starter den næste praktikperiode. PLS forsøger at komme ud på alle uddannelsessteder og holde praktikoplæg, så hold øje med, hvornår vi rammer dig!
På praktikoplæggene fortæller vi en masse om dine rettigheder og pligter i de lønnede praktikker.

Det er vigtigt at få en god start på praktikken. De første dage i praktikken er det en god ide at få hilst på:

  • Dine nye kollegaer, praktikvejlederen og lederen
  • Tillidsrepræsentanten (TR) og arbejdsmiljørepræsentanten (AMR)
  • Forældre, pårørende og andre samarbejdspartnere i institutionen.

Læs flere gode råd til praktikstart

Ferietid og junipraktik

Når du skal i lønnet praktik med start i juni, starter du op lige før ferieperioden. Det betyder at der nogle ting du og dit praktiksted skal være opmærksom på.
En af de ting er dine ferieønsker og rettigheder. Du har nemlig også mulighed for at holde sommerferie, men for egen regning - du får altså ikke løn under din ferie i praktikken.
En anden ting er selve arbejdet på institutionen. Der er ofte i ferietiden lavet om på bemanding, rutiner og praksis. Derfor kan det være en god idé at du og din vejleder forud for sommerferien, hvor i muligvis ikke ser hinanden i en længere periode, får snakket om hvad der sker i ferieperioden på dit praktiksted. Det kan også være en god idé at i planlægger, hvordan du kan få mulighed for at arbejde med dine mål for praktikken i denne periode.
Du kan læse meget mere om ferie i lønnet praktik på PLS' hjemmeside her 

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

PLS OK18 stem nej

feedback