Flere midler til pædagoguddannelsen?

bevilling

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind lover i et nyt udkast til bevillingssystem, at økonomien på pædagoguddannelsen skal løftes.

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse, alligevel er det den uddannelse, der får det laveste tilskud. Hvis du har fulgt med her på siden, ved du, at de pædagogstuderendes ugentlige timetal er meget lave, vejledning og feedback halter, praktikbesøg er reduceret til skypesamtaler - kort sagt er økonomien på pædagoguddannelsen så dårlig, at der ikke kan skæres mere.

‘’Da jeg så nyheden, blev jeg ret glad, for når selv Søren Pind kan se, at pædagoguddannelsen mangler finansiering, ja, så kan alle vel se det. Vi mener ikke, at regeringen med deres udspil løser problemerne med uddannelsens finansiering, men vi er glade for, at de giver os ret i, at uddannelsen trænger til et økonomisk løft’’, siger Maria Kallehauge, faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning og fortsætter: “Ministerens udspil er dog ikke særligt konkret, så vi er meget spændte på, hvor stort et økonomisk løft, der er tale om”.

Dårlig smag i munden

De ekstra økonomiske midler som Søren Pind øremærker pædagoguddannelsen, kommer fra laborant- og radiografuddannelserne. Det, mener de pædagogstuderende, er problematisk “Vi er glade for det øgede fokus på pædagoguddannelsen, der bliver lagt op til, men vi ser en del problemer i, at man forsøger at spille grupper af studerende ud mod hinanden i kampen om midlerne. Der er ikke nogle uddannelser i Danmark, der er overfinansieret”, siger Maria Kallehauge.

Det nye udspil til bevillingssystem rummer flere nye tiltag, der vækker bekymringer. Blandt andet ‘’kvalitets-’’ og ‘’resultattilskud’’, der gives hvis studerende bliver færdig senest tre måneder efter normeret tid og efterfølgende kommer hurtigt i beskæftigelse. Reelt er der tale om flere styringsmekanismer, der vil øge fokus på målstyring og bureaukrati på de videregående uddannelser.

På onsdag mødes uddannelses- og forskninngsordførerne for at diskuterer forslaget - så intet er sikkert endnu. I PLS venter vi i spænding, og håber der bliver tilført flere midler til hele uddannelsesområdet, så vi ikke skal stjæle småkager fra de andre uddannelser.

Hvor meget, der vil blive tilført pædagoguddannelsen, ved vi ikke endnu. PLS vurderer, at de mange uklarheder er udtryk for, at der er forhandlinger i gang. Beløbet øremærket pædagoguddannelsen kan ende med at blive så lavt, at vi ikke vil mærke til det. Måske vil de ekstra penge der bliver tilført endda blive spist af de årlige besparelser på to procent, og så er vi lige vidt.

Læs udspillet til nyt bevillingssystem her: ‘’Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser’’ (PDF)

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

PLS OK18 stem nej

feedback