Flere studerende vil få nedsat tid i praktikkerne

I 2016 fik PLS gennemtrumfet en bekendtgørelsesændring, der betyder, at studerende med kronisk sygdom eller handicap kan søge om nedsat tid i praktikkerne. PLS vurderer, at flere studerende med kronisk sygdom eller handicap nu vil få nedsat tid i praktikkerne.

Indtil nu har beslutninger om dispensation fra timetalskravet på 30 timer ugentlig i praktikkerne været truffet af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Det er nu blevet ændret, så det er professionshøjskolerne, der træffer beslutningerne. PLS har fra starten påpeget, at afgørelsen bør ligge lokalt på uddannelsesstederne, og er glade for den seneste ændring.

Høringssvar virkede

Ændringen er kommet efter PLS indgav et høringssvar, hvor vi påpegede, at muligheden for dispensation burde ligge lokalt på uddannelsesstederne, da der her er ansatte, der kender de enkelte studerende, og man undgår et ekstra bureaukratisk led. Styrelsen er op mod 8 uger om at træffe afgørelse.

Den ændring er nu blevet skrevet ind i bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen i §8, stk. 8.
"Professionshøjskolen kan efter ansøgning dispensere fra § 8, stk. 2 – 4, om ugentligt timetal i praktikperioden, når det ved lægeerklæring godtgøres, at den studerende aktuelt har et skånebehov som ikke kan afhjælpes på anden måde end ved en nedsættelse af timetallet i praktikken. Dispensation forudsætter, at professionshøjskolen vurderer, at den studerende kan opnå læringsmålene for praktikperioden uanset det reducerede timetal."

“Vi mener, at der er alt for få studerende, der indtil videre har fået dispensationen”, udtaler Maria Kallehauge, faglig sekretær i PLS og fortsætter: “Vi forventer, at der nu vil være flere studerende, der vil få dispensation fra timetalskravet, da vi kan se, at antallet af studerende, der blev godkendt af uddannelsesstederne er meget højere, end antallet af dispensationer Styrelsen for Videregående Uddannelser gav’’.

Ny mulighed for at klage over afgørelse

De studerende, der søger om nedsat tid, har nu også mulighed for at klage over en afgørelse. Det er en mulighed, de ikke tidligere havde. ‘’Jeg er meget glad for den nye bekendtgørelsesændring, og at det er blevet muligt for studerende at klage over en afgørelse. Nu mangler vi bare, at der bliver taget ansvar for, at de studerende, der får tilkendt nedsat tid, ikke ikke bliver trukket i løn”, siger Maria Kallehauge, faglig sekretær i PLS.

57 studerende er indtil videre blevet godkendt til at søge nedsat tid af uddannelsesstederne, som har sendt ansøgningerne afsted. Men kun 19 studerende har fået tilkendt nedsat tid af Styrelsen for Videregående Uddannelser, der indtil nu har truffet den endelige afgørelse.

Vil du søge nedsat tid i praktikken?

Er du pædagogstuderende med kronisk sygdom eller handicap, der resulterer i nedsat erhvervsevne, og overvejer du at søge nedsat tid, kan du læse mere om proceduren her.

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

PLS OK18 stem nej

feedback