Årsmødet siger nej til forringelser af uddannelse og velfærd

afstemning sondag

PLS har i weekenden den 7.-9. april holdt årsmøde. På årsmødet deltog mere end 50 studerende fra hele landet. Årsmødet vedtog fire udtalelser. Velfærd, uddannelse og solidaritet var nøgleordene i debatten. Udtalelserne vil efter Påske blive offentliggjort her på siden. Vi bringer en kort teaser:

PLS støtter et nej til OK17

PLS støtter opfordringen til et nej til den overenskomst der er blevet foreslået på det private område, og som lige nu er til afstemning i de involverede fagforeninger. ''Når nogle lønmodtageres forhold forringes, forringes alle lønmodtageres forhold. Derfor må vi i fagbevægelsen stå sammen som bevægelse. De nuværende arbejdsvilkår har vi sammen tilkæmpet os - nu må vi stå sammen og forsvare og forbedre dem'', lyder det i udtalelsen.

I 2018 skal der forhandles overenskomst for PLS' område. Overenskomstforhandlingerne for PLS' område er en del af arbejdsplanen for 2017-2018. Læs mere om arbejdsplanen her

25 år - vi kæmper videre!

I anledning af at PLS er fyldt 25 år, vedtog årsmødet en udtalelse om at PLS fortsætter kampen for et løft at pædagoguddannelsen og velfærdsområdet. Gennem PLS' 25 år lange historie, er vi gang på gang stødt på nedprioriteringer og besparelser, både på uddannelsen og på det velfærdsområde vi skal arbejde på, når, når vi er færdiguddannede pædagoger. Kampen fortsætter og den er vigtigere end nogensinde før. ''Forringelserne på uddannelsen er nemlig så grelle nu, at kvaliteten er i bund og det kun går én vej - nedad!'', lyder det i udtalelsen.

Afskaf uddannelsesloftet

PLS har fra starten været modstander af regeringens uddannelsesloft. Sammen med elev- og studenterbevægelsen har vi taget kampen op. ''Det skriger på udvikling af tværfaglige kompetencer, men alligevel vedtages der af politikerne på Christiansborg et såkaldt uddannelsesloft. Uddannelsesloftet udgør en stor forhindring for den enkeltes udfoldelsesmuligheder, men i lige så høj grad for samfundets generelle udvikling'', lyder det i udtalelsen.

Vi skal stadig ud af de lønnede praktikker

For 25 år siden blev PLS stiftet. Det skete blandt andet på baggrund af kampen mod de lønnede praktikker. ''Vi vil ikke finde os i at blive brugt som statsstøttet social dumping, ved at være en del af normeringen og blive så dårligt lønnet', lyder det i udtalelsen. Årsmødet slog fast, at PLS stadig kæmper for at afskaffe de lønnede praktikker. ''Vi vil ikke tillade at vores medstuderende som er enlige forsørgere eller mennesker med handicap presses ud af uddannelsen, fordi de mister deres mulighed for at tage supplerende SU-lån, samt handicap- og forsøgertillæg, så de i værste fald økonomisk er ude af stand til at fortsætte på uddannelsen''.

 

Se flere billeder fra årsmødet – Fredag

 

Se flere billeder fra årsmødet – Lørdag

 

Se flere billeder fra årsmødet – Søndag

 

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

PLS OK18 stem nej

feedback