Arbejdsplan 2017-2018: Lokal organisering, overenskomstforhandlinger og kommunikation

afstemnig 2017

Pædagogstuderende fra hele landet var i weekenden den 7.-9. april samlet i Kolding til PLS’ årsmøde. Stemningen på årsmødet var præget af det igangværende oprør på pædagoguddannelsen, da det næste års fokusområder blev planlagt.

Læs : ‘’Oprøret på pædagoguddannelsen’

ARBEJDSPLANEN

Arbejdsplanen var blevet forberedt af hovedbestyrelsen i PLS. I arbejdsplanen bliver der lagt fokus på tre områder: Lokal organisering, overenskomstforhandlinger og kommunikation.

Organisering og kommunikation skal styrkes

PLS har vedtaget at arbejde frem mod at øge medlemstallet med 500 ekstra medlemmer i løbet af det næste år. Det betyder at der vil være et endnu større fokus på at være tilstede på landets 23 pædagoguddannelser. Lige nu er der en håndfuld uddannelsessteder hvor der ikke er en lokal PLS-afdeling, og det skal der laves om på.

Arbejdet med at øge organiseringsindsatsen indbefatter en række forskellige initiativer, da det kræver forskellige indsatser at organiserer på uddannelsessteder der udelukkende huser pædagogstuderende, og de store campi, hvor flere uddannelser deler bygninger. Erfaringsudveksling er en af PLS’ store styrker, og der blev på årsmødet lavet en workshop om den lokale organisering. PLS er inde i en periode hvor aktivitetsniveauet stiger. En væsentlig årsag til dette, er den inspiration og helt konkrete tips og tricks, som opstår når vi mødes på tværs af afdelingerne.

En del af arbejdet med organisering lægger op til et samarbejde med de andre mellemlange videregående uddannelser. For at øge kvaliteten i PLS vil organisationens kommunikationsindsats blive kortlagt, og der vil blive udarbejdet en ny kommunikationsstrategi med fokus på både intern og ekstern formidling.

Overenskomstforhandlinger 2018

Snart er det tid til at der skal forhandles overenskomst for PLS’ område. PLS skal indgive organisationens krav til forhandlingerne til efteråret 2017. Selv overenskomstforhandlingerne begynder i foråret 2018. I den forbindelse vil PLS’ hovedbestyrelse arbejde med at kortlægge hvilke krav der ønskes i forhold til medlemmernes ansættelsesforhold i de lønnede praktikker. Derudover vil hovedbestyrelsen afdække hvilke krav der kan realiseres i forhold til bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen.

Under selve overenskomstforhandlingerne skal PLS skabe synlighed, så det sikres, at medlemmerne er opdaterede på hvordan arbejdet skrider frem. Der vil løbende blive fulgt op via PLS’ medier på hjemmeside, facebook og via organisationens nyhedsbrev.

Når forhandlingerne er færdigbehandlet skal hovedbestyrelsen tage endelig stilling til om der kan anbefales at stemme for eller imod.

Se flere billeder fra årsmødet – Fredag


Se flere billeder fra årsmødet – Lørdag


Se flere billeder fra årsmødet – Søndag


pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere