Oprøret på pædagoguddannelsen

Årsmøde Gruppearbejde 2017

Årsmøde i oprørets tegn: Tre steder hvor de pædagogstuderende gør oprør

Aktive pædagogstuderende fra hele landet var den 7.-9. april samlet til PLS’ årsmøde på pædagoguddannelsen i Kolding. På årsmødet var et af de gennemgående temaer det igangværende oprør på pædagoguddannelsen. Erfaringerne fra de forskellige uddannelsessteder blev delt fra talerstolen og på møder i arbejdsgrupper.

‘’Det er vigtigt, at vi inspirerer hinanden og lærer af hinandens erfaringer. PLS er inde i en udvikling hvor aktivitetsniveauet stiger. Derfor er det super vigtigt at vi får et billede af hvordan uddannelsen ser ud i hele landet, og hvordan vi som studerende kan vinde kampen for en bedre uddannelse’’, siger Thea Gambill, faglig sekretær i PLS.

Vi sætter her fokus på tre steder hvor pædagogstuderende gør oprør for at øge kvaliteten i pædagoguddannelsen.

København: Blokade gav historisk sejr

På baggrund af en lang række problemer på Campus Carlsberg i København, startede de studerende en lavine af aktiviteter. Der blev sendt mere end 500 klager og afholdt et stormøde med mere end 400 deltagere. Forandringerne kom dog først efter en blokade af ledelsens kontoret, der endte med at vare 19 døgn.

Som konsekvens af blokaden gik ledelsen med til at lave en aftale med de studerende hvor de studerendes krav blev imødekommet. Protesterne endte med en samarbejdsaftale, der skal forme den videre udvikling på pædagoguddannelsen UCC. Det er ikke småting der er blevet vundet. De studerende har blandt andet fået lovning på at der skal være 4-5 hverdage imellem afleveringsfrister, at skemaerne skal være tilgængelige minimum 6 uger i forvejen, at der skal arbejdes målrettet med optimering af feedback, at der skal arbejdes på at de studerende selv kan have medindflydelse på valg af bachelorvejleder og mange flere ting.

Blokaden var en historisk sejr og er den længstvarende blokade på et uddannelsessted i nyere tid.

Randers: Flere protester på tegnebrættet

Utilfredshed med besparelser og mangelfuld planlægning af undervisning har ført til at en gruppe studerende i Randers har fundet sammen og oprettet en ny PLS-afdeling. De har sat fokus på besparelserne på pædagoguddannelsen og problemerne på pædagoguddannelsen i Randers, der i høj grad hænger sammen med planlægningen af undervisningen.

På baggrund af at fællesmøde, har en arbejdsgruppe på 60 studerende formuleret konkrete krav. De er blevet fremsat med en protest over for ledelsen. Emma Engsted fra PLS Randers fortæller: ‘’Vi startede med at holde møder med uddannelseslederen i Randers, da folk var utilfredse med deres valgfag, og manglede information om de besparelser vi står overfor. Ledelsen gik med til at mødes med os fra starten, men der kom ikke så meget ud af møderne, og vores spørgsmål blev fejet væk. Derfor holdt vi et stormøde hvor vi formulerede vores krav og planlagde aktiviteter. Det er indtil videre blevet til en demonstration, der fik stor omtale i lokale medier’’.

Lige nu overvejer de studerende kommende aktioner og har nedsat en arbejdsgruppe. ‘’Jeg er sikker på at der vil komme flere protester’’, fortæller Emma.

Aarhus: Utilfredshed skabte ny PLS-afdeling

I Aarhus har de studerende lavet en kampagne med titlen #pædagoesaway der sætter fokus på problemerne på pædagoguddannelsen. Utilfredshed blandt de studerende i Aarhus har ført til oprettelsen af en ny PLS-afdeling, der arbejder med at planlægge kommende protester.

Det der fik bægeret til at flyde over for de studerende var da det blev offentliggjort at en del af den individuelle vejledning i praktikken, skal afholdes over skype i stedet for fysiske møder. “Vejledningen bliver upersonlig og vi kommer til at mangle personlig kontakt med vores vejleder. Den her forringelse kommer oven i, at man skærer i undervisningen, fra 12 timer til 11 timer om ugen”, fortæller Sissel Sørensen fra PLS Aarhus.

I PLS Aarhus har man haft success som ny afdeling, og bliver brugt som talerør, af folk der tidligere var tavse nu stiller krav til at problemerne bliver løst. ‘’Først og fremmest handler det om at være fysisk synlige, og så handler det om at være synlige i debatten. At være på et campus giver udfordringer, men det giver også muligheder for at finde mange sammen. Det handler om at være synlige på hele uddannelsen, og komme ud på de forskellige hold og tale med folk’’, siger Frederik Hyttel fra PLS Aarhus.

 

Se flere billeder fra årsmødet – Fredag

 

Se flere billeder fra årsmødet – Lørdag

 

Se flere billeder fra årsmødet – Søndag

 

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere