De studerende på Campus Carlsberg har skrevet historie!

blokaaaaade

19 døgn er gået på blokaden på Campus Kaos, men nu er det slut. I dag har de studerende og ledelsen skrevet under på en samarbejdsaftale, der skal forme den videre udvikling på pædagoguddannelsen UCC. Det er ikke småting de studerende har fået igennem. Faktisk har de fået lovning på at der skal være 4-5 hverdage imellem afleveringsfrister, at skemaerne skal være tilgængelige minimum 6 uger i forvejen, at der skal arbejdes målrettet med optimering af feedback, at der skal arbejdes på at de studerende selv kan have medindflydelse på valg af bachelorvejleder og mange flere ting. 

Arbejdet med kravene vil blive fulgt tæt af en handleplansgruppe bestående af repræsentanter fra PLS, BUPL, LFS, Socialpædagogerne, samt fra UCCs bestyrelse og ledelse.
Både de studerende og ledelsen glæder sig til det fremadrettede samarbejde.

“Det er en kæmpe sejr, at vi endelig er blevet lyttet til”, siger studerende Mette Holm Rasmussen og fortsætter: “Jeg glæder mig virkelig til at gå på et campus med bedre vilkår. Jeg havde aldrig troet at jeg skulle bo tre uger på en ledelsesgang, for at få mit skema ud i ordentlig tid”

De studerende har været på blokaden dag og nat i næsten tre uger og der er blevet arbejdet - både med studiearbejde, på at lave handleplaner og andre ting i forbindelse med blokaden.

“Det har været et meget konstruktivt forløb og der ligger nu en plan for hvad der skal ske fremadrettet og på den baggrund har de studerende valgt at opløse blokaden. Det er fantastisk at der er kommet en aftale på plads som alle parter er glade for” Udtaler Thea Caroline Gambill, faglig sekretær i Pædagogstuderendes LandsSammenslutning.

For flere oplysninger kontakt:

Thea Gambill, faglig sekretær i PLS, telefon: 41 39 37 46, mail:
Klaus Berdiin Jensen, kommunikationsmedarbejder i PLS, telefon 30 34 19 96 mail:

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback