Hvad mener politikerne om kvaliteten af pædagoguddannelsen?

I Pædagogstuderendes Landssammenslutning er vi ikke tilfredse med kvaliteten i pædagoguddannelsen. En ny undersøgelse udarbejdet af evalueringsinstituttet EVA understøtter at det står skidt til.

I den nye rapport kan man læse at: Hver anden studerende oplever at kvaliteten i uddannelsen er dårlig, at hver anden studerende oplever at få for lidt feedback, og at hver fjerde studerende oplever ikke at blive fagligt udfordret. Vi har bedt uddannelsesordførere fra samtlige af folketingets partier om, at skrive et par linjer om, hvordan de forholder sig til disse tre områder.

Du kan læse politikernes svar her.

Socialdemokratiet

Mette Reissmann, ordfører for forskning og videregående uddannelse: Kvaliteten i pædagoguddannelsen er vigtig, fordi de studerende skal ud og bidrage til, at alle børn uanset bagagen, får en god start på livet. Det kræver, at man er klædt ordentligt på fagligt. Derfor er det bekymrende, at så stor en del af de pædagogstuderende oplever, at kvaliteten ikke er god nok, og det skal uddannelserne tage alvorligt. Samtidig betyder regeringens nedskæringer på uddannelse, at pædagoguddannelsen skal spare 185 millioner kroner frem mod 2020, og det gør kun udfordringen mere vanskelig. Det er Socialdemokraterne i mod.

Alternativet

Carolina Magdalene Maier, ordfører for sundhed og livskvalitet, børneliv, skoler og ungdomsuddannelser; singleliv, familieliv og ældreliv samt ligestilling, Alternativet: For Alternativet er der slet ingen tvivl om at pædagoguddannelsen er underfinansieret. Og det er dybt paradoksalt, for i min optik er pædagoguddannelsen en af de vigtigste uddannelser overhovedet! Den uddanner nemlig dem, der skal passe på vores børn og hjælpe dem til at navigere i verden og møde en fremtid, som ingen kender. Det er en kæmpe opgave! Derfor er det også helt nødvendigt, at vi politisk investerer flere midler i pædagoguddannelsen.

Radikale Venstre

Sofie Carsten Nielsen, uddannelsesordfører, Radikale Venstre: Vi vil både have flere pædagoger og flere ressourcer til efteruddannelse af pædagoger i radikale venstre. Og vi har (modsat mange andre) konkret sat penge af til det i vores 2025-plan. Og så vil vi have pædagoguddannelser der kan levere kvalitet. Derfor er det en katastrofe med de massive besparelser på uddannelse, og i særdeleshed på professionshøjskolerne der skal sikre dygtige lærere og pædagoger til vores børn og vores fremtid. I vores 2025-plan ruller vi alle besparelser på uddannelse tilbage og lægger 1 mia om året oveni i investeringer. Børn og uddannelse har allerhøjeste prioritet for os.

Enhedslisten

Eva Flyvholm, uddannelsesordfører, Enhedslisten: Undersøgelsen bekræfter det vi længe har hørt fra pædagogstuderende og andre gode folk. Der er for få undervisningstimer, for lidt vejledning og lærerkontakt. Det skal der rettes op på, for det er så sindssygt vigtigt at vi har en ordentlig uddannelse til fremtidens pædagoger, og at studerende ikke falder fra i starten. Pædagog er en af de uddannelser der får allerfærrest penge, og det er jo absurd, når man tænker på, hvor vigtige netop pædagoger er for vores børns udvikling. Jeg mener bevillingen til pædagoguddannelsen og en række af de andre praksisnære fag skal hæves betragteligt. Det går jo ikke, at man skal lære om interaktion med andre og så er der ikke råd til undervisning og lærerkontakt. Vi er også nødt til at standse regeringens nedskæringer der betyder fyringer af flere lærere. Jeg har uddannelsesminister Ulla Tørnæs i samråd om Pædagoguddannelsen og nedskæringerne på uddannelse den 13. december.

Dansk Folkeparti

Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelses- og forskningsordfører, Dansk Folkeparti: Undersøgelsens udgangpunkt i de studerendes oplevelse af studiekvaliteten peger på, at der givet er forhold i studierne, som bør gøres bedre. Det peger også på, at der er noget i kommunikationen til og med de studerende, som skal være bedre. Jeg håber og forventer, at man på institutionerne tager undersøgelsen alvorlig og i en dialog med de studerende målrettet arbejder på at få løst problemerne.

Venstre

Anni Matthiesen, børne- og undervisningsordfører, Venstre: Jeg ønsker blot at henvise til ministerens kommentar fra tidligere!’’
Uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) udtaler i artiklen “pædagoguddannelsen er for ringe” at hun vil kontakte pædagoguddannelserne for at få svar på, hvad de gør for at forbedre kritikpunkterne. Især manglende feedback, som hun kalder »på alle måder uacceptabelt.

SF

Jacob Mark, uddannelses- og undervisningsordfører, SF: Dygtige pædagoger er med til at påvirke børn og gøre dem til empatiske, ordentlige mennesker, som kan indgå i et forpligtende fællesskab. Pædagoguddannelsen er derfor helt afgørende for at skabe et samfund med fællesskab og solidaritet, fordi pædagogernes evne til at gøre børn empatiske sidste ende er afgørende for det samlede fællesskab. Dygtige pædagoger kan få børn til at trives. Dygtige pædagoger kan få børn til at lege sammen. Dygtige pædagoger kan få børn til at lære. Derfor er jeg så optaget af, at vi får løftet uddannelsen økonomisk fremover. Fordi de studerende ikke får mulighed for at udleve deres potentiale, når de ikke får feedback nok og undervisning nok. Det skal vi gøre noget ved i fremtiden. Afskaf omprioriteringsbidrag og tilfør uddannelsen flere midler.

Vi har ligeledes kontaktet de Konservative og Liberal Alliance, de har desværre ikke reageret på vores henvendelse.

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback