Vold og anmeldelse af vold

Hvis du oplever vold i praktikken, skal det fremover anmeldes til politiet inden 72 timer!

Dette er resultatet af ny praksis om anmeldelse af arbejdsrelateret vold.

Grunden til denne “nye” udmelding hænger sammen med muligheden for at registrere volden som arbejdsskade. Nu afhænger muligheden for erstatning altså af, at der er lavet en rettidig politianmeldelse. Tidligere var pædagogisk personale fritaget for denne regel, men det har nu ændret sig. Det er kun aktuelt, når der er tale om forsætlig vold, altså når det er med vilje.

PLS' vejledning til pædagoguddannelsen

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

AKTUELT KURSUS

Introduktion til handicapbegrebet

Hvad mener vi egentlig, når vi taler om “handicap”? Hvordan forholder vi os etisk, menneskeretsligt og pædagogisk til handicapbegrebet?

Undervisningen varetages af Lars Romild, der er uddannet Socialpædagog og Filosofisk og Sokratisk vejleder. Lars har arbejdet på botilbud for voksne med funktionsnedsættelse siden 1989, undervist 14 år på pædagoguddannelsen og været konsulent for NVIE (Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion).

Kurset afholdes lørdag d. 14. september til søndag den 15.september 2019.

Læs mere her

feedback
feedback