Personalemøder og pædagogiske dage

Meningen med du er i praktik er også, at du skal lære om institutionens daglige rutiner og deltage i de pædagogiske diskussioner.

Derfor bør du, på lige fod med det øvrige ansatte personale deltage i praktikinstitutionens personalemøder og pædagogiske dage. Disse møder er en del af din arbejdstid og skal derfor være planlagte.

Lav en aftale fra starten
Sørg for at få udarbejdet en aftale om du skal deltage i disse møder og dage, og få den skrevet ind i dit praktikdokument og i uddannelsesaftalen på besøget forud for praktikperiodens start.

PLS' vejledning til pædagoguddannelsen

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

AKTUELT KURSUS

Introduktion til handicapbegrebet

Hvad mener vi egentlig, når vi taler om “handicap”? Hvordan forholder vi os etisk, menneskeretsligt og pædagogisk til handicapbegrebet?

Undervisningen varetages af Lars Romild, der er uddannet Socialpædagog og Filosofisk og Sokratisk vejleder. Lars har arbejdet på botilbud for voksne med funktionsnedsættelse siden 1989, undervist 14 år på pædagoguddannelsen og været konsulent for NVIE (Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion).

Kurset afholdes lørdag d. 14. september til søndag den 15.september 2019.

Læs mere her

feedback
feedback