Pauser når du er i praktik

Hvis man holder frokost på 1/2 time eller mere, hvor man samtidig forlader sin arbejdsplads, skal denne pause ikke indgå i arbejdstiden som arbejde. Den frokost, som varer under 1/2 time, og hvor man kan blive tilkaldt, skal altså beregnes som almindelig arbejdstid.

Det har altid været kutyme på daginstitutions-, skole- og klubområdet, at de ansatte har ret til betalte pauser på en lille halv time dagligt (29 minutter). I en sådan pause står den ansatte til rådighed og må ikke forlade arbejdsstedet. Derfor tæller pausen også med i arbejdstiden.

At arbejde 6-7-8 timer i træk, kan være hårdt, særligt på daginstitutions-, skole- og klubområdet.

Hvis pauserne skal trækkes fra arbejdstiden, kræves følgende:

  • pausen skal være ”skemalagt”

  • pausen skal have en varighed på mindst 30 min.

  • den ansatte skal kunne forlade arbejdsstedet

  • den ansatte står ikke til rådighed i pausen.

Følg kulturen
Der er ikke i arbejdstidsaftalen taget stilling til, hvor mange pauser der skal gives i løbet af en dag. Det er derfor et spørgsmål, der må tages op i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdet. Som praktikant forventes du at følge den eksisterende pausekultur på arbejdspladsen

PLS' vejledning til pædagoguddannelsen

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

AKTUELT KURSUS

Introduktion til handicapbegrebet

Hvad mener vi egentlig, når vi taler om “handicap”? Hvordan forholder vi os etisk, menneskeretsligt og pædagogisk til handicapbegrebet?

Undervisningen varetages af Lars Romild, der er uddannet Socialpædagog og Filosofisk og Sokratisk vejleder. Lars har arbejdet på botilbud for voksne med funktionsnedsættelse siden 1989, undervist 14 år på pædagoguddannelsen og været konsulent for NVIE (Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion).

Kurset afholdes lørdag d. 14. september til søndag den 15.september 2019.

Læs mere her

feedback
feedback