Mer- og overarbejde

Arbejdsplanen bruges til at registrere, om du arbejder flere timer de enkelte dage, end du skulle.

Hvis du selv er indstillet på det, kan du tage mer- eller overarbejde på institutionen, hvor du er i praktik. Hvorvidt du får afspadsering eller udbetalt løn for dit mer- eller overarbejde, afhænger af hvad du kan aftale med stedet.

Løn for over- og merarbejde
Hvis du får udbetalt løn for mer- eller overarbejde, skal du have løn som en deltidsansat pædagog på begyndelsesløn (løntrin 26). Du skal have dit mer/overarbejde udbetalt, senest når du stopper din praktik, eller 3 måneder efter normperioden, hvori de optjenes.

Akut tilkald til en ekstravagt skal honoreres med minimum 3 timer uanset længden på vagten og gives som overarbejde.

PLS' vejledning til pædagoguddannelsen

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

AKTUELT KURSUS

Introduktion til handicapbegrebet

Hvad mener vi egentlig, når vi taler om “handicap”? Hvordan forholder vi os etisk, menneskeretsligt og pædagogisk til handicapbegrebet?

Undervisningen varetages af Lars Romild, der er uddannet Socialpædagog og Filosofisk og Sokratisk vejleder. Lars har arbejdet på botilbud for voksne med funktionsnedsættelse siden 1989, undervist 14 år på pædagoguddannelsen og været konsulent for NVIE (Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion).

Kurset afholdes lørdag d. 14. september til søndag den 15.september 2019.

Læs mere her

feedback
feedback