Fridage

Hvis du vil have fri til nogle familiære begivenheder såsom sølvbryllup, runde fødselsdage og begravelser, er der mulighed for det, men du skal selv betale.

Du skal aftale med dit praktiksted, om det kan passes ind at du holder fri på den pågældende dag. Ved sygdom eller ulykker i familien har den ansatte ret til tjenestefrihed af kortere varighed. Det vil sige, du får som udgangspunkt ikke løn for de timer du ikke arbejder. Tjenestefrihed er nærmere beskrevet i, den for institutionen gældende overenskomst, samt fx aftalen om fravær af familiemæssige årsager og evt. lokale aftaler.

PLS' vejledning til pædagoguddannelsen

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

AKTUELT KURSUS

Introduktion til handicapbegrebet

Hvad mener vi egentlig, når vi taler om “handicap”? Hvordan forholder vi os etisk, menneskeretsligt og pædagogisk til handicapbegrebet?

Undervisningen varetages af Lars Romild, der er uddannet Socialpædagog og Filosofisk og Sokratisk vejleder. Lars har arbejdet på botilbud for voksne med funktionsnedsættelse siden 1989, undervist 14 år på pædagoguddannelsen og været konsulent for NVIE (Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion).

Kurset afholdes lørdag d. 14. september til søndag den 15.september 2019.

Læs mere her

feedback
feedback