Ansættelsesbrev

Når du er studerende i 2. eller 3. praktik, bliver du ansat på praktikinstitutionen, da du bliver en del af deres normering og dermed ansat personale.

Derfor skal du have et ansættelsesbrev, som senest skal være dig i hænde en måned efter at praktikperioden er startet. Hvis ikke dette sker, skal du gøre praktikinstitutionen opmærksom på det og henvende dig til PLS.

Dit ansættelsesbrev skal indeholde alle de ikke-faglige, men formelle ansættelsesvilkår, du kommer under i praktikperioden.

Det skal der stå
I ansættelsesbrevet skal der stå hvilken institution du ansættes ved, at det er en praktikantstilling du besætter, hvornår du begynder og på hvilket tidspunkt du skal holde op. Hvor meget du får i løn og hvornår udbetalingen finder sted. Samt hvor mange timer du gennemsnitlig skal arbejde pr. uge. (30 timer skal ansættelsen lyde på, arbejdstiden planlægges med 32,5, timer pr uge, for at optjene frihed til studieindkaldsdagene).

Ligeledes skal der stå at du er ansat i henhold til overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogstuderende i en lønnet praktik.

Et ansættelsesbrev er ikke det samme som en uddannelsesaftale.

PLS' vejledning til pædagoguddannelsen

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

AKTUELT KURSUS

Introduktion til handicapbegrebet

Hvad mener vi egentlig, når vi taler om “handicap”? Hvordan forholder vi os etisk, menneskeretsligt og pædagogisk til handicapbegrebet?

Undervisningen varetages af Lars Romild, der er uddannet Socialpædagog og Filosofisk og Sokratisk vejleder. Lars har arbejdet på botilbud for voksne med funktionsnedsættelse siden 1989, undervist 14 år på pædagoguddannelsen og været konsulent for NVIE (Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion).

Kurset afholdes lørdag d. 14. september til søndag den 15.september 2019.

Læs mere her

feedback
feedback