”Skærm dig, sæt dig, skærp dig!”

- Om fund og metoder i daginstitutionsforskning

KURSUS2019 1

Dette kursus handler om forskning i pædagogisk praksis, om metoderne og om hvad forskningen kan udspringe af og bruges til. Forskning i daginstitutionspraksis sker mange steder og udføres af mange forskellige mennesker: Phd-studerende, almene forskere ved professionshøjskolerne, pædagoger og studerende forsker på forskellige niveauer, men ud fra de samme undersøgende discipliner og springende fra den samme kilde: Et kritisk og undrende blik, en reflekteret metodisk tilgang og et stærkt teoretisk fundament.

Vi skal tale om kvalitativ forskning ud fra to af mine forskningseksempler:

Please do not disturb

Studiet ”Please do not disturb – om nærværets vilkår i daginstitutionen” og ”Tal til mig: Hvad børn sprogligt henvender sig til voksne med og hvem de tiltrækkes af”.

Vi vil både interessere os for selve metoden, men også diskutere mine fund og hvad vi kan bruge dem til.

”Skærm dig”

”Please do not disturb – om nærværets vilkår i børnehaven”. Nærvær! Alle vil have det, alle vil kunne give det, men det er flygtigt og svært at etablere og opretholde i en hverdag præget af mange børn og voksne, mange skift, hændelser, indskydelser, akutte indslag af fis og ballade, og stramme rutiner. Jeg har skrevet en videnskabelig artikel om nærværets vilkår og om hvordan skærmer man sit nærvær. 

”Sæt dig”

Denne undersøgelse ser på børns sproglige adfærd rettet mod de voksne i institutionen. Spiller køn en rolle? Alder? Pædagogernes egen adfærd? Hvem har børn mest lyst til at tale med?

”Skærp dig”

Som studerende vil kurset være kvalificerende i forhold til de tre praktikker, modul 2, 7, 8, valgmodul 7, modul 12 og BA: Både i kraft af det tematiske indhold og det forskningsmetodiske element. Det er særligt henvendt til studerende der interesserer sig for daginstitutionsområdet.

Om underviseren: Kurset som består af både oplæg, øvelser, analyser og diskussioner holdes af Marie Højholt, som er lektor på Pædagoguddannelsen Aarhus. Her underviser hun i sprogteori, børns sprogudvikling og sprogpædagogik, køn og identitet, kulturmøder og meget andet. Hun underviser på modul 1-2-3-7-8-9-11-12. Derudover er hun ansat i VIA’s forskningscenter, hvor hun pt er tilknyttet Forsknings- og udviklingscentret ”VIA læring og undervisning”, program for ”Sprogpædagogisk praksis”, hvor hun i 2018-19 deltager i projektet ”Sproglig praksis og læringsmiljø i vuggestuen”.

Praktisk information
Kurset afholdes lørdag d. 16. – søndag d. 17. marts 2019 på pædagoguddannelsen i Jelling.

Praktisk: Medlemmer af PLS deltager gratis i kursusweekenden. Overnatning foregår på uddannelsesstedet, så husk sovepose og liggeunderlag. PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad i løbet af weekenden. Husk kontanter til drikkevarer.

 

TILMELD DIG

 

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback