Pædagogisk arbejde i værdipolitisk stormvejr

– om at arbejde med de mest udsatte børn og familier med minoritetsetnisk baggrund.

KURSUS2019 3

De utallige udfordringer og dilemmaer, der altid er i arbejdet med anbringelse af børn og unge, bliver sat helt på spidsen, når arbejdet drejer sig om børn og unge fra minoritetsetniske familier. Debatten om indvandrere og flygtninge er ofte skarpt trukket op også i det danske samfund, så skarpt at debatten har kunnet afgøre valg til Folketinget. Derfor bliver pædagoger i arbejdet med børn i socialt udsatte opvækstmiljøer også ekstra udfordrede på deres menneskesyn, medborgerskabsopfattelser og faglige etik. Disse udfordringer er i fokus på dette kursus!

Vi skal se på statistiske forhold omkring Danmarks befolkning:

 • Hvordan er dagens befolkning sammensat?
 • Hvor i landet bor hvem?
 • Under hvilke socioøkonomiske vilkår?
 • Hensigten hermed er at gøre det klart for os, hvor forskellige barndomme børn i Danmark vokser op i.

Og hvordan man som pædagog(studerende) kan skaffe sig viden om børns opvækstvilkår, der hvor man aktuelt bor eller arbejder.

Vi skal drøfte forskellige opfattelser af medborgerskab - forskellige opfattelser af hvem der skal være omfattet af vores fælles solidaritet gennem velfærdsstatlige ordninger og pædagogers solidaritet:

 • Skal sikringen af ’det gode liv’ være den enkeltes eget ansvar?
 • Eller er det vores fælles ansvar i forhold til alle borgere i landet?
 • Eller er det alene et fælles ansvar at sikre ’det gode liv’ for de, der tilslutter sig det danske værdifællesskab?
 • Og hvad betyder den enkelte pædagogs syn på disse spørgsmål for hans/hendes pædagogiske arbejde i hverdagen?
 • Skal vi udvikle fælles forståelse af ikke bare menneskesyn og barndomsforståelse, men også medborgerskabsforståelse i den enkelte institution?
 • Fordele og ulemper herved?

Vi skal se på de særlige pædagogiske udfordringer ved iværksættelse af hjælpeforanstaltninger og anbringelser uden for hjemmet af børn og unge fra familier med sproglig, etnisk og religiøs minoritetsbaggrund.

 • Hvad siger menneskerettighederne herom?

Hvad viser forskningen:

 • Lever dansk socialt og pædagogisk arbejde op til disse folkeretlige intentioner?
 • Hvilke praktiske udfordringer er der?
 • Hvordan kan jeg som pædagog selv bidrage til udviklingen?

Formen
På kurset er oplæg, drøftelser i plenum og mindre grupper. Måske suppleret med lidt filmklip, hvis det er muligt.

Om underviseren
Marianne Skytte, lektor ved Aalborg Universitet – København.

Praktisk information
Kurset afholdes lørdag d. 16. – søndag d. 17. marts 2019 på pædagoguddannelsen i Jelling. 

Praktisk: Medlemmer af PLS deltager gratis i kursusweekenden. Overnatning foregår på uddannelsesstedet, så husk sovepose og liggeunderlag. PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad i løbet af weekenden. Husk kontanter til drikkevarer. 


TILMELD DIG

 

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback