Kursus: Natur- og naturfænomener for pædagogstuderende

PLS kursus boerns sexualitet 2020

Sådan inddrages naturen i det pædagogiske arbejde

Kurset afholdes den 3. og 4. oktober på pædagoguddannelsen i Jelling

Der kan være mange mål med at være i – og bruge naturen i det pædagogiske arbejde. Målet på dette kursus er, at vi kan undersøge, eksperimentere, undre os og reflektere over ting, vi møder i naturen, så vi kan udvikle, udfordre og ændre børnenes opfattelse af verden, og give dem nye erfaringer.

Det er godt for børnene at være ude i naturen, vi har i Danmark en lang tradition for skovbørnehaver og udflytterbørnehaver og de fleste børn er ude hver dag. Det er gavnligt for både motorik, sundhed og trivsel at være ude i naturen, men hvis børnene også skal lære noget om naturen kræver det pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Børn bliver ikke nødvendigvis klogere på naturen blot ved at være i den, viden om naturen kommer gennem pædagogisk planlægning og formidling, en central del af kurset vil handle om at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i naturen, derudover vil vi diskutere hvordan aktiviteter kan tilpasses forskellige målgrupper.

Når kurset er slut har du fået enkle redskaber til at tilrettelægge et lille forløb, du senere kan bruge i din praktik eller når du er færdiguddannet. Du får forhåbentlig også lyst til at undersøge og blive klogere på den natur, du bevæger dig i, så du kan give viden videre til andre.

Om underviseren
Underviser på kurset er Thomas Ziegler Larsen, uddannet pædagog i 2011, Daglig leder - Undervisnings- og udviklingsansvarlig Skoletjenesten, Naturcenter Amager Strand, tidligere Børnehaveklasseleder.

 

Kurset afholdes lørdag d. 3. oktober – søndag d. 4. oktober på pædagoguddannelsen i Jelling.  

Praktisk:
Medlemmer af PLS deltager gratis i kursusweekenden. Overnatning foregår på uddannelsesstedet, så husk sovepose og liggeunderlag. PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad i løbet af weekenden. Husk kontanter til drikkevarer. 

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback