KURSUS: Leg for alvor

leg PLS

Vidste du at børn skal bevæge sig før de kan sidde stille?

I mødet med de 0-2-årige er pædagogers viden om kroppens og sansernes krav essentielt for at kunne stimulere børnene mest hensigtsmæssigt, for at kunne forstå deres hensigter og for at kunne skabe meningsfulde aktiviteter i hverdagen.

Få inspiration til nye aktiviteter, indretning og legetøj
Mange børn er i dag sansemotorisk understimulerede og dermed enten sløve eller hyperaktive, ukoncentrerede og tilsyneladende konfliktsøgende, men gennem en bevidst holdning til aktiviteter, indretning, legetøj og udfoldelsesmuligheder kan barnets sansemotorik styrkes.

De styrkede lærerplaner har leg, børneperspektiv og legende læringsmiljøer som overordnede kategorier. På dette kursus får du konkret inspiration til at arbejde videre med disse.

Kursusbeskrivelse

  • Kendskab til de primære sanser, til sansemotorik og motorik. Hvordan vi skaber stimulerende rammer og bliver opmærksomme på eventuel understimulering og ”ubrugte” børn.
  • Kendskab til grundlege. Hvorfor børn leger, som de gør. Hvordan vi skaber rammerne for den gode leg.
  • Kendskab til gøsselmetoden. Hvordan børnene bliver medskabende i musik- og bevægelseslegen. Hvordan vi styrker selvværd, motivation og meningsfuldhed.
  • Kendskab til rytmik i praksis. Hvordan den voksne positionerer sig i forhold til børnene i musik- og bevægelseslegen.
  • Eksempler på rytmiklege, der understøtter sansning, motorik, opmærksomhed, sprog, og fællesskab.

Kurset tager udgangspunkt i vuggestuebørn, men da sansemotorik er grundlæggende for hele udviklingen og da gøsselrytmik favner hele barndommen, kan studerende med interesse for andre aldresgruppe også deltage.

Kurset bliver en vekselvirkning mellem snak og leg, så kom i tøj, der er rart at bevæge sig i.

Om oplægsholderen

Anne Hussmann er uddannet pædagog, gøsselpædagog, marte meoterapeut og motorikvejleder. Hun arbejder med pædagogik, motorik og rytmik for pædagoger, børn og forældre.

Læs mere på annehussmann.dk

Praktisk information
Kurset afholdes lørdag den 14. september til søndag den 15.september 2019 på pædagoguddannelsen i Jelling. 

Praktisk: Medlemmer af PLS deltager gratis i kursusweekenden. Overnatning foregår på uddannelsesstedet, så husk sovepose og liggeunderlag. PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad i løbet af weekenden. Husk kontanter til drikkevarer.  

 

%MCEPASTEBIN%

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

ER DU MEDLEM AF PLS?

Hvis ja, så vil vi lige reklamere for en meget vigtig side:

MIN SIDE - som du finder i højre side af din skærm, er din personlige side på pls.dk, hvor du kan få overblik over dit medlemskab samt vigtige meddelelser fra PLS.

Tjek MIN SIDE, så er du sikker på, at du ikke går glip af noget.

LÆS MERE

ER DU MEDLEM AF PLS?

Hvis ja, så vil vi lige reklamere for en meget vigtig side:

MIN SIDE - som du finder i højre side af din skærm, er din personlige side på pls.dk, hvor du kan få overblik over dit medlemskab samt vigtige meddelelser fra PLS.

Tjek MIN SIDE, så er du sikker på, at du ikke går glip af noget.

LÆS MERE

feedback
feedback