KURSUS: Introduktion til handicapområdet

voksen handicap PLS kursus

På dette kursus vil du blive klogere på, hvordan du som pædagog bedst muligt kan understøtter de handicappedes drømme, håb, ønsker, behov, meninger og rettigheder. Dit syn på handicapbegrebet vil blive udfordret, og du vil få øget din viden om Handicapkonventionen og andre menneskerettigheder.

Voksenhandicapområdet kan være et kompliceret område at finde hoved og hale i. Hvad mener vi egentlig, når vi taler om “handicap”? Hvordan forholder vi os etisk, menneskeretsligt og pædagogisk til handicapbegrebet? ”Der er jo en grund til at vi her her” siger mange pædagoger, som arbejder indenfor voksenhandicapområdet. Det er denne grund, vi vil dykke ned i og undersøge på kurset. Vi vil med afsæt i Handicapkonventionen, undersøge hvilke livsforhold og rettigheder vil skal arbejde med, når vi som pædagoger møder og skal støtte ”Det hele menneske”.

På kurset vil vi gennem oplæg, dialoger i plenum og mindre grupper prøve at skabe en forståelse for voksenhandicapområdet og tænke nye muligheder for den social- og specialpædagogiske praksis. 

Vi vil arbejde med emner som:

Livskvalitet, seksualitet, livsformer og livsværdier
Ethvert menneske har ret til et helt liv og godt liv uanset handicap. Men hvad så med eksempelvis forældreroller. Kan personer med handicap være forældre? Skal de have ret til at gifte sig? Hvad med arbejde og uddannelse?. Er der ting som handicappede og udviklingshæmmede bare ikke kan og bør gøre?

Pædagogens selvforståelse og handicapforståelse
Nogle gange oplever handicappede, at det faktisk ikke er deres handicap, der forhindrer det gode liv og behovsopfyldelse. Det er omgivelserne – samfundet og pædagogens viden, kompetencer og holdninger og handlinger, der skaber begrænsningerne. Hvordan bliver vi som pædagoger klædt på, så vi får en bedre handicapforståelse?

Hvordan understøtter vi bedst de handicappedes drømme, håb, ønsker, behov, meninger og rettigheder
Måske skal vi til at planlægge handicap indsatsen sammen med den handicappede. ”Intet om mig, uden mig” er et slogan i handicappedes sammenslutninger. Giver det mening for dig? og hvordan kan dette samarbejde bedst realiseres?

Etik og jura
I 2009 ratificerede Danmark Handicapkonventionen og herefter er den og andre menneskerettigheder, det grundlag vi pædagoger skal leve op til. ”Det hele menneske” er nu for alvor blevet helt – eller rettere. Det er det pædagogens skal støtte i – at alle mennesker får lov til at udleve det hele liv de har ret til. Hvordan sørger vi som pædagoger for, at denne støtte realiseres?

Om oplægsholderen

Lars Romild er uddannet Socialpædagog 1989, Filosofisk og Sokratisk vejleder 2006, Åben Dialog 2016. Socialpædagog på botilbud for voksne med funktionsnedsættelse siden 1989, undervist 14 år på pædagoguddannelsen og diplomuddannelser, været konsulent for NVIE (Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion, afholdt brugerkonferencer og er koordinator i et fagligt netværk for Medborgerskab, Inklusion og Empowerment m.m.  

Praktisk information
Kurset afholdes lørdag den 14. september til søndag den 15.september 2019 på pædagoguddannelsen i Jelling. 

Praktisk: Medlemmer af PLS deltager gratis i kursusweekenden. Overnatning foregår på uddannelsesstedet, så husk sovepose og liggeunderlag. PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad i løbet af weekenden. Husk kontanter til drikkevarer.  

 

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

ER DU MEDLEM AF PLS?

Hvis ja, så vil vi lige reklamere for en meget vigtig side:

MIN SIDE - som du finder i højre side af din skærm, er din personlige side på pls.dk, hvor du kan få overblik over dit medlemskab samt vigtige meddelelser fra PLS.

Tjek MIN SIDE, så er du sikker på, at du ikke går glip af noget.

LÆS MERE

ER DU MEDLEM AF PLS?

Hvis ja, så vil vi lige reklamere for en meget vigtig side:

MIN SIDE - som du finder i højre side af din skærm, er din personlige side på pls.dk, hvor du kan få overblik over dit medlemskab samt vigtige meddelelser fra PLS.

Tjek MIN SIDE, så er du sikker på, at du ikke går glip af noget.

LÆS MERE

feedback
feedback