KURSUS: Hvordan forholder vi os til handicapbegrebet?

voksen handicap PLS kursus

Voksenhandicapområdet er et kompliceret område for både pædagogstuderende, pædagoger – og såmænd også for de handicappede selv, at finde hoved og hale i. Hvad mener vi egentlig, når vi taler om “handicap”? Hvordan forholder vi os etisk, menneskeretsligt og pædagogisk til handicapbegrebet?

”Der er jo en grund til at vi her her” siger mange pædagoger, som arbejder indenfor voksenhandicapområdet. Det er denne grund, vi vil dykke ned i og undersøge på kurset. Vi vil med afsæt i Handicapkonventionen, undersøge hvilke livsforhold og rettigheder vil skal arbejde med, når vi som pædagoger møder og skal støtte ”Det hele menneske”.

På kurset vil vi gennem oplæg, dialoger i plenum og mindre grupper prøve at skabe en forståelse for voksenhandicapområdet og tænke nye muligheder for den social- og specialpædagogiske praksis. 

Vi vil komme ind på emner som

  • Pædagogens selvforståelse og handicapforståelse
  • Etik og jura
  • Selvbestemmelse, autonomi, brugerindflydelse, inklusion og medborgerskab
  • Livskvalitet, seksualitet, livsformer og livsværdier
  • Hvordan understøtter vi bedst de handicappedes drømme, håb, ønsker, behov, meninger og rettigheder

Om oplægsholderen

Lars Romild er uddannet Socialpædagog 1989, Filosofisk og Sokratisk vejleder 2006, Åben Dialog 2016. Socialpædagog på botilbud for voksne med funktionsnedsættelse siden 1989, undervist 14 år på pædagoguddannelsen og diplomuddannelser, været konsulent for NVIE (Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion, afholdt brugerkonferencer og er koordinator i et fagligt netværk for Medborgerskab, Inklusion og Empowerment m.m. 

 

Tilmelding

 

Praktisk information
Kurset afholdes lørdag den 14. september til søndag den 15.september 2019 på pædagoguddannelsen i Jelling. 

Praktisk: Medlemmer af PLS deltager gratis i kursusweekenden. Overnatning foregår på uddannelsesstedet, så husk sovepose og liggeunderlag. PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad i løbet af weekenden. Husk kontanter til drikkevarer.  

 

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback