KURSUS: Hjælp den voldsudsatte familie

vold i familien PLS

Bliver børn påvirket af, at der er vold mellem forældrene? Ja, det gør de. De bliver traumatiserede, og de skal have noget hjælp. Derfor skal pædagoger være meget opmærksomme på de reaktioner, som børn har og handle på dem.

Hvert år udsættes ca. 38.000 kvinder og ca. 19.000 mænd for fysisk partnervold. Der er omkring 33.000 børn i disse familier. Hertil kommer den psykiske vold som rammer mange flere.

Vold i familien er stadig i år 2019 tabu, og typisk fortæller ingen af de involverede om, hvad der foregår i familien. Volden er behæftet med både skyld og skam for hele familien. De vil imidlertid oftest gerne have hjælp til at komme ud af volden, men beder ikke slev om den.  Hvad kan man så gøre? Skal vi blande os?

På dette PLS-kursus vil vi blandt andet komme nærmere ind på

 • Hvad er vold i familien?
 • Hvor stort er problemet?
 • Hvilke konsekvenser er der af volden?
 • Hvilke tegn kan der være på at der er vold i familien?
 • Hvad kan man gøre?
 • Hvad med vold i familier med anden etnisk baggrund end dansk?
 • Hvad er vold mellem unge – kærestevold?
 • Hvor kan man henvise til?
 • Hvad er et krisecenter?
 • Hvordan skriver man en underretning til kommunen og hvad gør kommunen?
 • Hvor kan man undgå at konflikter i familien optrapper?
 • På kurset vil vi henvises til de nyeste undersøgelser på området og give nogle meget konkrete redskaber til hvad man som pædagog kan og skal gøre.
 • Der kommer et udvidet program på kurset?
 • Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og gruppeopgaver.

Mød op og bliv klogere på hvordan du bør forholde dig som professionel pædagog men også som ”almindeligt menneske” – nabo, veninde, søster, bror eller kollega.

Oplægsholdere

Chris Poole
Chris har beskæftiget sig med vold i nære relationer i over 30 år. Hun har undervist børn og unge i alle aldre i voldsforebyggelse teknikker siden 1980. De senere år har hun også udviklet kurser for unge og voksne af begge køn i forebyggelse af seksuelle overgreb og sunde parforhold.

Chris har samarbejdet med Det Kriminalpræventive Råd udviklet hjemmesiden ”dit forhold.dk”, samt ”kærester slår da ikke? ” om forebyggelse af kærestevold.
Desuden har Chris sammen med FIU ligestilling haft et projekt om partnervold på arbejdspladser.

Chris er en rutineret foredrags- og kursusholder og desuden forfatter til syv udgivelser om forebyggelse af vold. De sidste to er ”Partnervold – om arbejdspladsens forebyggelse og håndtering”, FIU-ligestilling, 2012 og ”Psykisk selvforsvar for kvinder – nedsæt din risiko for krænkelser og vold”, 2012.

Chris er medlem af ekspertpanelet Den Nationale Voldsobservatorium og har i gennem mange år haft Voldsforebyggelse i praksis – se hjemmesiden www.voldsforebyggelse.nu. og har de sidste tre år været en del af projektet ”Hjælp den voldsudsatte familie” – facebookside af samme navn

Lene Johannesson
Lene er uddannet socialrådgiver og altid arbejdet med familier, som har det svært på og døgninstitutioner og familieinstitution. Hun har arbejdet med kvinder og børn udsat for vold gennem omkring 30 år dels på et kvindekrisecenter dels som sekretariatschef i LOKK, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, hvor stort set alle kvindekrisecentre er organiseret. Har i en kort periode ligeledes været formand. Lene er nu medlem af LOKKs bestyrelse.

Lene har været ansvarlig for en del projekter omkring vold i nære relationer bl.a. omkring kærestevold, etiske unge udsat for æresrelaterede konflikter, anonyme rådgivningscentre samt etablering af interventionscenter for voldsudsatte familier.

Lene har stor erfaring med afholdelse af kurser og foredrag om vold i nære relationer, ligesom hun er forfatter til flere artikler.

Lene er medlem af ekspertpanelet Den Nationale Voldsobservatorium og har de sidste tre haft været en del af projektet ”Hjælp den voldsudsatte familie” – facebookside af samme navn.

 

Tilmeldinge

 

Praktisk information
Kurset afholdes lørdag den 14. september til søndag den 15.september 2019 på pædagoguddannelsen i Jelling. 

Praktisk: Medlemmer af PLS deltager gratis i kursusweekenden. Overnatning foregår på uddannelsesstedet, så husk sovepose og liggeunderlag. PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad i løbet af weekenden. Husk kontanter til drikkevarer.  

 

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

ER DU MEDLEM AF PLS?

Hvis ja, så vil vi lige reklamere for en meget vigtig side:

MIN SIDE - som du finder i højre side af din skærm, er din personlige side på pls.dk, hvor du kan få overblik over dit medlemskab samt vigtige meddelelser fra PLS.

Tjek MIN SIDE, så er du sikker på, at du ikke går glip af noget.

LÆS MERE

ER DU MEDLEM AF PLS?

Hvis ja, så vil vi lige reklamere for en meget vigtig side:

MIN SIDE - som du finder i højre side af din skærm, er din personlige side på pls.dk, hvor du kan få overblik over dit medlemskab samt vigtige meddelelser fra PLS.

Tjek MIN SIDE, så er du sikker på, at du ikke går glip af noget.

LÆS MERE

feedback
feedback