At være pædagog mellem fritid og skole

glade boern

Pædagoger fik med skolereformen en helt central rolle i skolen. På dette kursus får du viden og vejledning til, hvordan du som pædagog kan udfolde din faglighed i fritid og skole. Du bliver præsenteret for den nyeste viden – samtidig med du får mulighed for at debattere væsentligheden af den pædagogiske rolle, udfordringerne og mulighederne.

Den pædagogiske rolle er afgørende for børn og unge – men er stadig til diskussion. Der hersker ikke en entydig definition af opgaven, og over hele landet er pædagoger i gang med at genopfinde sig selv. Det er der god grund til, da pædagoger mellem fritid og skole varetager opgaver der spænder vidt.

Omsorg, socialisering, dannelse og læring
Helt grundlæggende arbejder pædagoger med omsorg, socialisering, dannelse og læring. De arbejder med en grundværdi om, at det enkelte barn er unikt, og at barnets selvstændighed skal respekteres og anerkendes.

Den faglighed pædagogerne møder fritid og skole med er afgørende for børn og unges udvikling, trivsel, læring og dannelse – og pædagoger mellem fritid og skole arbejder i vid udstrækning med afsæt i en traditionel fritidspædagogik – rekonstrueret til nutidens pædagogiske praksis. Det betyder altså – at der er tale om en faglighed hos skolepædagoger, der skal fastholdes og udvikles – så oplevelsen af professionsidentitet hos skolepædagoger forbliver stærk.

På den baggrund har vi undersøgt den faglighed – og vi er begejstrede. Der er nemlig brug for pædagoger i skolen!

Kurset indeholder følgende elementer:

  • Specialiseringen skole/fritidspædagogik
  • Skolereformen
  • Understøttende undervisning
  • Pædagogfaglighed
  • Tværprofessionelt samarbejde
  • Kvalitet i SFO og klub

Om underviseren:
Undervisningen bliver afholdt af Trine Ankerstjerne, som er lektor i pædagogik og uddannelsesleder på Pædagoguddannelsen i Roskilde på Professionshøjskolen Absalon.

Formen veksler mellem oplæg, gruppedrøftelser, drøftelser i plenum.

Praktisk information
Kurset afholdes lørdag d. 16. – søndag d. 17. marts 2019 på pædagoguddannelsen i Jelling.

Praktisk: Medlemmer af PLS deltager gratis i kursusweekenden. Overnatning foregår på uddannelsesstedet, så husk sovepose og liggeunderlag. PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad i løbet af weekenden. Husk kontanter til drikkevarer.

TILMELD DIG

 

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback