Kurser – der supplerer din uddannelse

pls kursus kun for vaagne 

Som medlem af PLS kan du gratis deltage i vores kurser, der supplerer og specialiserer den undervisning du modtager på uddannelsen. Kurserne tager typisk udgangspunkt i aktuelle emner og problemstillinger. Kurserne vægter at undervisningen er inddragende og giver brugbar viden og konkrete pædagogiske værktøjer.

Næste kursus afholdes den 3. oktober på Campus Carlsberg i København

Denne gang har vi valgt tre kursuslinjer, som vi ved, at der er mange, der drømmer om at komme på:

 1. Psykologi og menneskekundskab for pædagogstuderende
 2. Børns seksualitet i modsætning til børn og sex
 3. Den pædagogiske kunst, at spille en professionel rolle i andres liv

Praktisk information
Kurset afholdes Campus Carlsberg, Humletorvet 3, København V • Medlemmer af PLS deltager gratis i kursusweekenden. PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad i løbet af dagen. 

Læs mere om de tre kursuslinjer

1. Psykologi og menneskekundskab for pædagogstuderende – Oplægsholder Jonas Svane
Pædagoger møder mange slags mennesker i deres alsidige arbejdsliv. I løbet af to dage ser vi på nogle af de vigtigste psykologiske, pædagogiske, samfundsvidenskabelige og filosofiske tankesæt, der har vist sig at kunne hjælpe mange mennesker videre i udviklingen af deres personlige verdensanskuelse. Læs mere

2. Børns seksualitet i modsætning til børn og sex – Oplægsholder Susanne Laudrup
På dette PLS-kursus vil vi gå i dybden med seksualitet, og der blive fokuseret på, hvad den aktuelle debat om berøring, kys, bleskift og doktorleg gør ved det pædagogiske arbejde i en tid, hvor berøringsangst, pædofiliangst og krænker-hysteri er fremherskende i såvel medier som på politisk plan. Læs mere

3. Den pædagogiske kunst, at spille en professionel rolle i andres liv – Oplægsholder Mia Hesselberg-Thomsen
På kurset skal vi arbejde med de sanselige, kropslige og intuitive forhold som påvirker dannelses- og betydningsforhold i de relationer vi indgår i. Du vil få redskaber til at analysere, forstå og handle, ud fra det der sker, i de mange forskellige situationer og begivenheder som du bevæger dig i, i en pædagogisk praksis. Læs mere

Sådan tilmelder du dig

 • Du tilmelder dig den kursuslinje du gerne vil deltage i, ved at klikke på kursusbeskrivelsen for kurset og udfylder tilmeldingsformular nederst i beskrivelsen.
 • Du kan kun tilmelde dig én kursuslinje.
 • Kun medlemmer af PLS kan deltage i kurserne.

COVID-19 info

Vi skal passe på hinanden - men der skal også være plads til at vi kan mødes og udfordre hinandens pædagogiske praksis og blive klogere. Vi afholder derfor kursus efter gældende anvisninger og retningslinjer fra myndighederne.

 • De tre kursuslinjer afholdes på tre forskellige lokationer på Campus Carlsberg
 • Der er max. 25 deltagere på hver kursuslinje
 • De 3 kursuslinjer afholder pauser og indtager måltider hver for sig
 • Der afholdes kurser i lokaler med plads til god afstand
 • Der vil være værnemidler til rådighed

Program for kurset

Ved at klikke på nedenstående link, kan du danne dig et overblik over hvordan dagen vil forløbe. Mindre ændringer kan forekomme.

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback