Pædagoguddannelsen

Ny pædagoguddannelse
Pædagoguddannelsens struktur er blevet ændret betydeligt efter sommeren 2014. Den nye struktur er under implementering og der er fortsat mange ting, der er uafklarede, ligesom mange ting er forskellig fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Nedenstående beskrivelse er primært målrettet den "gamle" pædagoguddannelse, men vi arbejder løbende på at få opdateret vores viden.

Vil du vide mere om den "Nye" pædagoguddannelse, så finder du et godt link i bunden af denne side.


 

På pædagoguddannelsen uddanner du dig til at varetage de udviklings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogisk arbejde inden for et bredt arbejdsfelt.

Specialisering

Under uddannelsen fordyber du dig i en specialiseringsdel inden for arbejde med henholdsvis:

 • Børn og unge
 • Mennesker med nedsat funktionsevne
 • Mennesker med sociale problemer

Teori og praksis smelter sammen

Uddannelsen veksler mellem perioder med undervisning på uddannelsesinstitutionen og på et praktiksted. Den varer sammenlagt 3½ år, hvoraf 2 gange 6 måneder er lønnet praktik på en institution.

Uddannelsen indeholder følgende overordnede fag:

 • Pædagogik, hvor du får kendskab til pædagogiske metoder.
 • Dansk, kultur og kommunikation, hvor du lærer om sproglig stimulering og forståelse.
 • Individ, institution og samfund, hvor du lærer om den sammenhæng, som det pædagogiske arbejde indgår i.
 • Et linjefag efter eget valg: sundhed, krop og bevægelse; udtryk, musik og drama; værksted, natur og teknik.
 • Praktikuddannelse.

Undervisningen består af forelæsninger, kurser, projektarbejde, værkstedsarbejde mv. Der arbejdes både med enkelte fag, på tværs af fagene og i projektorganiserede forløb. 

studie4

Der er både mundtlige og skriftlige prøver i løbet af studiet. I det sidste semester udarbejder du et professionsbachelorprojekt.

Praktik

 • På første studieår er der 3 måneders øvelsespraktik.
 • I begyndelsen af andet studieår er der en praktikperiode på 26 uger.
 • I slutningen af tredje studieår er der en pratikperiode på 26 uger.

Praktikken foregår på forskellige typer af praktiksteder. Det kan fx være i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, døgninstitutioner for børn, botilbud for handicappede børn, unge eller voksne m.m. 

En af de lønnede praktikperioder kan efter aftale med uddannelsestedet foregå i udlandet. Her vil man ofte få SU i stedet for praktikløn.

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige prøver i løbet af studiet. I det sidste semester udarbejder du et professionsbachelorprojekt. Du bliver endvidere vurderet ved afslutningen af hver praktikperiode.

Bachelor in Social Education

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor som pædagog. Den engelske titel er Bachelor in Social Education.

Uddannelsesstederne


Der kan være forskel på, hvordan den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægger uddannelsen. Derfor er det en god ide at forhøre dig på institutionerne, inden du sender din ansøgning.

Uddannelsen kan i 2013 tages på 28 uddannelsesinstitutioner fordelt over hele danmark. Se et kort over uddannelsessesstedernes placering. Klik her (OBS! LINK)

Læs mere


Læs mere om pædagoguddannelsen på På UddannelsesGuiden, der udgives af Undervisningsministeriet. Klik her

Her kan du læse mere om den "Nye" Pædagoguddannelse nypaedagoguddannelse.nu

 

Hvis du vil vide mere

Mere information om PLS
Kontakt os endelig, hvis du vil vide mere om PLS.

Råd og vejledning om studiet
Som medlem af PLS kan du altid få råd og vejledning.

mobil plsBliv ringet op
– Vi kontakter dig så hurtigt som muligt
(Primært en service for medlemmer)

 

pls email lilleSkriv en email
(Vi besvarer så hurtigt som muligt)